Postup : 2018/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000015/2018

Predkladané texty :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 105kWORD 19k
6. februára 2018
O-000015/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000015/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Pavel Svoboda, v mene Výboru pre právne veci

 Vec: Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD))
 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament 4. júla 2017 prijal svoje rozhodnutie o návrhu smernice o verejnom vykazovaní podľa jednotlivých krajín. Jej cieľom je posilniť transparentnosť a verejnú kontrolu v oblasti daní z príjmov právnických osôb a podporiť sociálnu zodpovednosť podnikov tým, že sa určitým spoločnostiam uložia požiadavky na zverejňovanie informácií. Silné prepojenie iniciatívy s podnikovým výkazníctvom viedlo Komisiu k rozhodnutiu zmeniť smernicu o účtovníctve, pričom ako právny základ zvolila článok 50 ods. 1 ZFEÚ. Parlament v svojom rozhodnutí, ktoré vychádza zo stanoviska Výboru pre právne veci z 12. januára 2017, schvaľuje právny základ, ktorý zvolila Komisia.

Parlament týmto rozhodnutím udelil mandát na začatie rokovaní s Radou, ktorých cieľom je prijatie smernice. Rada však zatiaľ nepredstavila všeobecný prístup a zdá sa, že niektoré členské štáty navrhovaný právny základ spochybňujú a tvrdia, že sa návrh týka „fiškálnych ustanovení“, a preto by jeho základom byť článok 115 ZFEÚ.

Podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva majú Európsky parlament, Rada a Komisia povinnosť vymieňať si názory, ak sa plánuje zmena právneho základu, ktorej dôsledkom je zmena riadneho legislatívneho postupu na iný.

Parlament sa domnieva, že zámerom návrhu smernice o verejnom vykazovaní podľa jednotlivých krajín nie je harmonizácia daní alebo zlepšenie spolupráce medzi daňovými orgánmi, ani vytvorenie nových daňových povinností. Návrh iba ukladá niektorým podnikom dodatočnú povinnosť uverejňovať správy s informáciami o dani z príjmu. Je preto prostriedkom dobrej správy a riadenia podnikov.

Vzhľadom na medzinárodné záväzky Únie a na skutočnosť, že kvôli posilneniu dôvery občanov v európske inštitúcie a v Úniu je naliehavo potrebné zlepšiť transparentnosť informácií o dani z príjmu, ako teda Rada odôvodní svoje meškanie a svoje stanovisko k právnemu základu návrhu, najmä vzhľadom na skutočnosť, že návrh nemá vplyv na výšku vnútroštátnych daní, ktoré sa majú uhrádzať? Aké riešenia plánuje navrhnúť? Považuje Rada tento spis za prioritu? Ako mieni Rada dosiahnuť vo veci tohto dôležitého návrhu pokrok, aby mohol byť prijatý ešte v tomto volebnom období a počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 16. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia