Menettely : 2018/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000016/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000016/2018 (B8-0008/2018)

Keskustelut :

PV 15/03/2018 - 6
CRE 15/03/2018 - 6

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 101kWORD 19k
20. helmikuuta 2018
O-000016/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000016/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: Konfliktimineraalit: liitännäistoimenpiteet
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti vahvisti 16. maaliskuuta 2017 ensimmäisen käsittelyn kantansa asetuksen antamiseksi unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta. Asetus hyväksyttiin 17. toukokuuta 2017. Komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja / komission varapuheenjohtaja sitoutuivat 5. marraskuuta 2014 annetussa yhteisessä tiedonannossaan ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta: Yhteinen lähestymistapa EU:lle” toteuttamaan liitännäistoimenpiteitä edistääkseen due diligence -velvoitteiden täytäntöönpanoa ja noudattamista mineraalien alkuperämaissa. Tiedonannossa esitettiin useita liitännäistoimenpiteitä mineraalien vastuullisen hankinnan edistämiseksi, ja ne jaettiin viiteen eri kohtaan ja 14 eri toimenpidealueeseen. Vuoden 2017 loppupuolella komissio esitteli ensimmäisen kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI) rahoitetun liitännäistoimenpiteen ”Vastuullisten toimitusketjujen edistäminen konfliktimineraalien (3TG) alalla”.

Tämä liitännäistoimenpide kattaa vain joitain osia 14 toimenpidealueesta, jotka on lueteltu vuoden 2014 tiedonannossa. Aikooko komissio tämän vuoksi esittää muita liitännäistoimenpiteitä, jotka kattaisivat muut tiedonannossa luetellut asiat? Millä aikataululla komissio tässä tapauksessa aikoo esittää ehdotuksia? Mikä on tähän tarkoitukseen varattu budjetti ja mistä budjettikohdista määrärahat aiotaan ottaa? Kattavatko mahdolliset muut toimenpiteet seuraavat alat: mineraalien oikeudenmukaiseen verotukseen siirtyminen, tuhansien laittomien kaivostyöläisten integroiminen ja oikeudelliset velvoitteet heitä kohtaan sekä mineraalien käsittely paikan päällä? Voiko komissio kertoa, millä tavoin parlamentti otetaan tiiviisti mukaan edellä mainittujen liitännäistoimenpiteiden suunnitteluun ja mitä kuulemisia se mahdollisesti aikoo järjestää aiheesta? Toiminta-asiakirjassa viitataan useaan ehdotuspyyntökierrokseen. Kuinka monta kierroksia tulee olemaan, kuinka pitkä aika niiden välillä on ja missä suuruusluokassa myönnettävät tuet liikkuvat? Kuinka suuri prosenttiosuus tuensaajien on rahoitettava itse?

Toimintasuunnitelmassa viitataan mielenkiintoisiin synergioihin ulkoisessa investointiohjelmassa. Mitä nämä synergiat tarkalleen ottaen ovat? Edellä mainittua asetusta ja liitännäistoimenpiteitä sovelletaan 3TG-mineraaleihin. On olemassa muita ongelmallisia mineraaleja, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Kaavaileeko komissio muita toimenpiteitä muiden kuin 3TG-mineraalien vastuullisen louhinnan edistämiseksi? Onko olemassa muita liitännäistoimenpiteitä, jotka rahoitetaan muista rahoitusvälineistä kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö