Parlamenti kérdés - O-000017/2018Parlamenti kérdés
O-000017/2018

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló rendelet végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000017/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Bernd Lange, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2018/2557(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000017/2018
Előterjesztett szövegek :
O-000017/2018 (B8-0009/2018)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló rendeletet ((EU) 2017/821 rendelet) egy éve fogadták el. Az ón, a tantál, a volfrám és az arany uniós importőreire vonatkozó gondossági követelmények 2021. január 1-jétől lesznek érvényben, azonban a Bizottságnak, a tagállamoknak és a vállalatoknak időben fel kell készülniük, hogy biztosíthassák a rendelet helyes és hatékony végrehajtását. A Parlament hatáskörébe tartozik a végrehajtási eljárás nyomon követése, valamint részletes tájékoztatást kell kapnia az eljárásról. E tekintetben:

1. Hogy áll jelenleg a rendeletben kifejezetten említett különféle végrehajtási lépések előkészítése és alkalmazása, különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, valamint annak biztosítása tekintetében, hogy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncot szolgáló rendszerek Bizottság általi elismerése a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kellő gondosságra vonatkozó útmutatása és ennélfogva a rendelet hatókörén belül maradjon?

2. Melyek a releváns fejlemények a kísérő intézkedések, különösen az uniós gazdasági szereplők – kiemelten a kis-és középvállalkozások – képességeinek fejlesztésére irányuló intézkedések vonatkozásában, amelyek célja, hogy azok megfeleljenek a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló rendeletben lefektetett, kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásoknak? Hogyan fogják a Bizottság felülről lefelé irányuló intézkedései, különösen az átláthatósági adatbázis, fenntartani és előmozdítani azokat az OECD-szabványokat, amelyek előmozdítása és fejlesztése mellett az Unió elkötelezte magát?

3. Milyen lépéseket tett a Bizottság annak érdekében, hogy a vállalatok és az unió főbb kereskedelmi partnerei a kellő gondossággal kapcsolatos követelmények vonatkozásában az Unióéhoz hasonló megközelítést alkalmazzanak üzletpolitikájukban, és azt olyan eszközként ismerjék el, amely a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből történő felelősségteljes beszerzés előmozdítására szolgál, szükségtelenné teszi az ezekből a térségekből való kivonulást, és kockázatmentes ellátási láncok létrehozását szorgalmazza?

Utolsó frissítés: 2018. február 23.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat