Процедура : 2018/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000020/2018

Внесени текстове :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Разисквания :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 20k
26 февруари 2018 г.
O-000020/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000020/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Petra Kammerevert, от името на Комисия по култура и образование

 Относно: "Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия"
 Отговор по време на пленарно заседание 

С оглед на министерската конференция във връзка с процеса от Болоня, която предстои да се проведе в Париж през май 2018 г., Комисията, която е пълноправен член на процеса от Болоня и подпомага държавите членки в усилията им да модернизират своите образователни системи, се призовава да отговори на следните въпроси:

1. Как оценява Комисията актуалното състояние на процеса от Болоня?

2. Може ли Комисията да представи общ преглед на развитието, включително на предизвикателствата и постиженията, от приемането на комюникето от Ереван през 2015 г. до днес?

3. Кои фактори евентуално са възпрепятствали ефективното прилагане на процеса от Болоня до момента? По какъв начин според Комисията би могло да се намали несъответствието между изявленията, които се правят на високо равнище по време на срещите на министрите, и мерките, които се предприемат на равнището на държавите членки?

4. Може ли ЕК да даде пример за помощ, предоставяна на държавите членки, която е била от съществено значение за постигане на ангажиментите, поети в рамките на процеса от Болоня?

5. Какви инициативи е предприела или ще предприеме Комисията, за да даде нов тласък на процеса от Болоня, да насърчи прилагането на реформите на процеса от Болоня и да укрепва и доразвива по-добре интегрирано и консолидирано европейско пространство за висше образование?

6. Кои са стратегическите цели на Комисията с оглед на развитието на процеса от Болоня?

7. Кои основни решения се очакват по време на министерската конференция във връзка с процеса от Болоня в Париж? Какви са потенциалните нови приоритети на процеса от Болоня и за бъдещето на европейско пространство за висше образование след 2020 г.?

8. Какви стъпки са предприети като последващи действия след комюникето от Ереван с цел насърчаване на приобщаването и подобряване на равнопоставеността във висшето образование, включително интеграцията на бежанците, мигрантите, малцинствата, хората с увреждания и другите уязвими групи? Какви конкретни инициативи се предприемат, за да се гарантира, че завършващите висше образование разполагат с нужните умения, за да навлязат на пазара на труда, както и за да се повиши приложимостта на висшето образование за нуждите на работодателите и да се стимулират предприемачеството и новаторските умения?

9. Наблюдава ли Комисията признаването на квалификации и периоди на обучение в европейското пространство за висше образование?

10. Какви действия възнамерява да предприеме Комисията, за да подобри мобилността на студентите, която все още се счита за предизвикателство за студенти с неравностоен произход?

11. Прилага ли Комисията каквито и да било конкретни действия или инструменти, за да се улесни достъпът до образование и висше образование за студентите с бежански произход и да се опростят процедурите за признаване на техните квалификации?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 28 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност