Postup : 2018/2571(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000020/2018

Předložené texty :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 185kWORD 19k
26. února 2018
O-000020/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000020/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Petra Kammerevert, za Výbor pro kulturu a vzdělávání

 Předmět: Provádění boloňského procesu - aktuální stav a navazující opatření
 Odpověď na plenárním zasedání 

S ohledem na boloňskou ministerskou konferenci, která se bude konat v květnu 2018 v Paříži, žádáme Komisi, která jako řádný člen boloňského procesu pomáhá členským státům v jejich úsilí o modernizaci svých vzdělávacích systémů, aby odpověděla na následující otázky:

1. Jak Komise hodnotí současný stav boloňského procesu?

2. Může Komise poskytnout přehled o tom, jaký vývoj, včetně problémů a dosažených výsledků, byl zaznamenán od přijetí jerevanského prohlášení v roce 2015?

3. Jaké faktory mohly do dnešního dne bránit účinnému uplatňování boloňského procesu? Jaká opatření je třeba podle Komise přijmout, aby se snížil nesoulad mezi prohlášeními učiněnými na ministerských summitech a činnostmi uskutečňovanými na úrovni členských států?

4. Může Komise uvést příklady pomoci poskytnuté členským státům, která zásadním způsobem přispěla k dosažení závazků boloňského procesu?

5. Jaké iniciativy Komise uskutečnila či uskuteční, aby boloňskému procesu dala nový impulz, podpořila provádění reforem vyplývajících z boloňského procesu a posílila a dále rozvinula integrovanější a konsolidovanější Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA)?

6. Jaké strategické cíle Komise sleduje, aby se podařilo rozvinout boloňský proces?

7. Jaká hlavní rozhodnutí budou podle očekávání během boloňské ministerské konference v Paříži přijata? Co patří mezi případné nové priority boloňského procesu a budoucího EHEA po roce 2020?

8. Jaké kroky byly učiněny v návaznosti na jerevanské prohlášení, aby se podpořila inkluze a zlepšila rovnost ve vysokoškolském vzdělávání, a to i v souvislosti se začleněním uprchlíků, migrantů, menšin, osob se zdravotním postižením a dalších zranitelných skupin? Jaké konkrétní iniciativy byly přijaty s cílem zajistit, aby absolventi byli vybaveni těmi správnými dovednostmi pro vstup na trh práce, aby vysokoškolské vzdělávání bylo lépe orientováno na potřeby zaměstnavatelů a aby se podpořily podnikatelské a inovační dovednosti?

9. Monitoruje Komise uznávání kvalifikací a doby studia v EHEA?

10. Jakými opatřeními hodlá Komise zlepšit mobilitu studentů, která je pro studenty ze znevýhodněného prostředí nadále problematická?

11. Provádí Komise konkrétní opatření či nástroje s cílem usnadnit přístup ke vzdělávání a vysokoškolskému vzdělání studentům s uprchlickou minulostí a zjednodušit postupy uznávání jejich kvalifikací?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 28. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí