Procedure : 2018/2571(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000020/2018

Indgivne tekster :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Forhandlinger :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
26. februar 2018
O-000020/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000020/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Petra Kammerevert, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

 Om: Gennemførelsen af Bolognaprocessen - status og opfølgning
 Besvarelse på plenarmøde 

I lyset af den kommende Bolognaministerkonference i Paris i maj 2018 anmodes Kommissionen i sin rolle som fuldgyldigt medlem af Bolognaprocessen, der støtter medlemsstaterne i deres indsats for at modernisere deres uddannelsessystemer, om at besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan vurderer Kommissionen den aktuelle status for Bolognaprocessen?

2. Kan Kommissionen give et overblik over udviklingen, herunder udfordringer og resultater, siden vedtagelsen af Jerevan-kommunikéet i 2015?

3. Hvilke faktorer kan indtil videre have hæmmet den effektive gennemførelse af Bolognaprocessen? Hvilke muligheder ser Kommissionen for at mindske uoverensstemmelsen mellem de erklæringer, der afgives under ministertopmøder, og de tiltag, der træffes på medlemsstatsplan?

4. Kan Kommissionen give eksempler på støtte ydet til medlemsstaterne, som har været afgørende for opfyldelsen af Bolognaprocessens forpligtelser?

5. Hvilke initiativer har Kommissionen truffet, eller vil den træffe for at sætte nyt skub i Bolognaprocessen, fremme gennemførelsen af Bolognaprocessens reformer og styrke og videreudvikle et mere integreret og konsolideret europæisk område for videregående uddannelse (EHEA)?

6. Hvilke strategiske mål har Kommissionen med henblik på at udvikle Bolognaprocessen?

7. Hvilke er de vigtigste beslutninger, der forventes truffet under Bolognaministerkonferencen i Paris? Hvad er de potentielle nye prioriteter for Bolognaprocessen og for EHEA's fremtid efter 2020?

8. Hvilke skridt er der taget som opfølgning på Yerevan-kommunikéet med henblik på at fremme inklusion og lighed inden for videregående uddannelser, herunder integration af flygtninge, migranter, mindretal, personer med handicap og andre sårbare grupper? Hvilke specifikke initiativer er der iværksat for at sikre, at de nyuddannede har de rette færdigheder til at træde ind på arbejdsmarkedet, for at gøre de videregående uddannelser mere lydhøre over for arbejdsgivernes behov og for at fremme iværksætteri og innovationskompetencer?

9. Overvåger Kommissionen anerkendelsen af kvalifikationer og studieperioder inden for EHEA?

10. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at forbedre de studerendes mobilitet, hvilket stadig betragtes som en udfordring for studerende fra dårligt stillede baggrunde?

11. Gennemfører Kommissionen konkrete foranstaltninger eller instrumenter med henblik på at lette adgangen til uddannelse og videregående uddannelse for studerende med flygtningebaggrund og forenkle procedurerne for anerkendelse af deres kvalifikationer?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 28. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik