Διαδικασία : 2018/2571(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000020/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Συζήτηση :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 20k
26 Φεβρουαρίου 2018
O-000020/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000020/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

 Θέμα: Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ενόψει της επικείμενης υπουργικής διάσκεψης στο Παρίσι για τη διαδικασία της Μπολόνια, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως πλήρες μέλος της διαδικασίας της Μπολόνια, που συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματά τους, καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας της Μπολόνια;

2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να προβεί σε μια επισκόπηση των εξελίξεων, περιλαμβανομένων των προκλήσεων και των επιτευγμάτων, μετά την έγκριση του ανακοινωθέντος του Ερεβάν, το 2015;

3. Ποιοι παράγοντες ενδέχεται να εμπόδισαν την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια μέχρι σήμερα; Πόσο πιθανό θεωρεί η Επιτροπή να γίνουν προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η ασυμφωνία μεταξύ των δηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των υπουργικών συνόδων και των ενεργειών που έγιναν σε επίπεδο κρατών μελών;

4. Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει παραδείγματα βοήθειας που δόθηκε στα κράτη μέλη και που είχε ζωτική σημασία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων σε σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια;

5. Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στη διαδικασία της Μπολόνια, να προωθηθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια και να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω ένας πιο ολοκληρωμένος και ενοποιημένος Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ);

6. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής στην προοπτική της ανάπτυξης της διαδικασίας της Μπολόνια;

7. Ποιες είναι οι κύριες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν κατά την υπουργική διάσκεψη του Παρισιού για τη διαδικασία της Μπολόνια; Ποιες είναι οι ενδεχόμενες νέες προτεραιότητες της διαδικασίας της Μπολόνια και για το μέλλον του ΕΧΤΕ μετά το 2020;

8. Ποια μέτρα που έχουν ληφθεί ως συνέχεια του ανακοινωθέντος του Ερεβάν, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και να βελτιωθεί η ισοτιμία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των προσφύγων, των μεταναστών, των μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων; Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει τις σωστές δεξιότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, για να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και να ενθαρρυνθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και οι δεξιότητες καινοτομίας;

9. Παρακολουθεί η Επιτροπή την αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών στον ΕΧΤΕ;

10. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των σπουδαστών, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται προβληματική για τους σπουδαστές από μειονεκτικά περιβάλλοντα;

11. Υλοποιεί η Επιτροπή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες ή μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γενική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους σπουδαστές με προσφυγικό ιστορικό και με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών για την αναγνώριση των προσόντων τους;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου