Menetlus : 2018/2571(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000020/2018

Esitatud tekstid :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Arutelud :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 19k
26. veebruar 2018
O-000020/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000020/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Petra Kammerevert, Kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

 Teema: Bologna protsessi rakendamine - ülevaade ja järelmeetmed
 Vastus täiskogul 

Pidades silmas 2018. aasta mais Pariisis peetavat Bologna protsessi ministrite konverentsi, oodatakse Euroopa Komisjonilt kui Bologna protsessi täisliikmelt, kes abistab liikmesriike haridussüsteemide ajakohastamisel, vastuseid järgmistele küsimustele.

1. Millise hinnangu annab komisjon Bologna protsessi praegusele olukorrale?

2. Kas komisjon saaks anda ülevaate 2015. aastal Jerevani kommünikee vastuvõtmisest saadik toimunud arengust, sealhulgas probleemidest ja saavutustest?

3. Millised tegurid võivad siiani olla takistanud Bologna protsessi tõhusat rakendamist? Milliseid tegutsemisvõimalusi pakub komisjon ministrite tippkohtumiste käigus tehtud avalduste ja liikmesriigi tasandil võetud meetmete vahelise ebakõla vähendamiseks?

4. Kas komisjon võiks tuua näiteid liikmesriikidele antud abi kohta, mis on olulisel määral kaasa aidanud Bologna protsessi raames võetud kohustuste täitmisele?

5. Milliseid algatusi on komisjon teinud või kavatseb teha, et anda uut hoogu Bologna protsessile, edendada Bologna protsessi reformide rakendamist ning tugevdada ja jätkuvalt arendada integreeritumat ja konsolideeritumat Euroopa kõrgharidusruumi?

6. Millised on komisjoni strateegilised eesmärgid Bologna protsessi arendamiseks?

7. Millised on peamised otsused, mille vastuvõtmist eeldatakse Bologna protsessi ministrite konverentsil Pariisis? Mis on Bologna protsessi ning Euroopa kõrgharidusruumi 2020. aasta järgse tuleviku võimalikud uued prioriteedid?

8. Milliseid samme on astutud Jerevani kommünikee järelmeetmena, et edendada kaasamist ja suurendada võrdseid võimalusi kõrghariduses, sh pagulaste, rändajate, vähemuste, puuetega inimeste ja muude haavatavate elanikkonnarühmade lõimimiseks? Milliseid konkreetseid algatusi käivitatakse, et tagada kõrgkooli lõpetanutele õiged oskused tööturule sisenemiseks, viia kõrgharidus paremini kooskõlla tööandjate vajadustega ning edendada ettevõtlikkust ja innovatsioonialaseid oskusi?

9. Kas komisjon jälgib kvalifikatsioonide ja õppeperioodide vastastikust tunnustamist Euroopa kõrgharidusruumis?

10. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et parandada üliõpilaste liikuvust, mida peetakse ebasoodsatest oludest pärit üliõpilastele endiselt probleemiks?

11. Kas komisjon rakendab mingeid konkreetseid meetmeid või vahendeid, et hõlbustada pagulase taustaga õpilaste juurdepääsu haridusele ja kõrgharidusele ning lihtsustada nende kvalifikatsioonide tunnustamise menetlusi?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 28. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika