Menettely : 2018/2571(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000020/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 19k
26. helmikuuta 2018
O-000020/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000020/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Bolognan prosessin tilanne ja seuranta
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Bolognan prosessia käsittelevä ministerikokous pidetään Pariisissa toukokuussa 2018. Koska komissio on Bolognan prosessin täysivaltainen jäsen ja avustaa jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä uudistaa koulujärjestelmiään, sitä pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on komission arvio Bolognan prosessin nykytilasta?

2. Voiko komissio antaa yleiskatsauksen vuoden 2015 Jerevanin julkilausuman jälkeisistä tapahtumista, haasteista ja saavutuksista?

3. Mitkä tekijät ovat saattaneet haitata Bolognan prosessin vaikutuksellista täytäntöönpanoa tähän mennessä? Miten komission mielestä on mahdollista vaikuttaa siihen, että ministerikokousten julkilausumat ja jäsenvaltioiden tasolla toteutetut toimet olisivat paremmin sopusoinnussa?

4. Voiko komissio antaa esimerkkejä sellaisesta jäsenvaltioille annetusta tuesta, joka on ollut oleellista Bolognan prosessin velvoitteiden saavuttamiseksi?

5. Mitä aloitteita komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa antaakseen uutta pontta Bolognan prosessille, edistääkseen Bolognan prosessin uudistusten täytäntöönpanoa sekä vahvistaakseen ja kehittääkseen pitemmälle eurooppalaista korkeakoulutusaluetta?

6. Mitkä ovat komission strategiset tavoitteet Bolognan prosessin kehittämiseksi?

7. Mitkä ovat tärkeimmät päätökset, joita odotetaan Pariisissa järjestettävältä Bolognan ministerikokoukselta? Mitkä ovat Bolognan prosessin ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen uudet mahdolliset painopistealueet vuoden 2020 jälkeen?

8. Mihin toimiin on ryhdytty Jerevanin julkilausuman seurannan suhteen, jotta voidaan edistää korkeakoulutuksen osallistavuutta ja tasa-arvoisuutta, myös pakolaisten, maahanmuuttajien, vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta? Mitä erityisiä aloitteita on käynnistetty varmistamaan, että loppututkinnon suorittaneilla on oikeat taidot työmarkkinoita varten ja että korkeakoulutus vastaa työnantajien tarpeita ja edistää yrittäjyyttä ja innovointitaitoja?

9. Valvooko komissio pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista ja opiskelun kestoa eurooppalaisella korkeakoulutusalueella?

10. Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa parantaakseen opiskelijoiden liikkuvuutta, mitä edelleen pidetään vaikeammista oloista lähteneiden opiskelijoiden haasteena?

11. Paneeko komissio täytäntöön konkreettisia toimia tai välineitä, joilla helpotetaan pakolaistaustaisten opiskelijoiden pääsyä koulutukseen ja korkeakoulutukseen sekä yksinkertaistetaan heidän pätevyyksiensä vastavuoroista tunnustamista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 28. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö