Procedură : 2018/2571(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000020/2018

Texte depuse :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Dezbateri :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 19k
26 februarie 2018
O-000020/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000020/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Petra Kammerevert, în numele Comisia pentru cultură și educație

 Subiect: Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare
 Răspuns în plen 

Având în vedere viitoarea conferință ministerială Bologna de la Paris, din mai 2018, rugăm Comisia, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al procesului de la Bologna, care sprijină statele membre în eforturile de modernizare a sistemelor lor de învățământ, să răspundă la următoarele întrebări:

1. cum evaluează Comisia stadiul actual al procesului de la Bologna?

2. poate Comisia să facă o prezentare generală a evoluțiilor, inclusiv provocări și realizări, survenite de la adoptarea Comunicatului de la Erevan din 2015?

3. care sunt factorii care au putut împiedica implementarea efectivă a Procesului de la Bologna până în prezent? ce posibilități de acțiune vede Comisia pentru a reduce disonanța între declarațiile făcute în cursul reuniunilor ministeriale și măsurile luate la nivel de stat membru?

4. poate Comisia să ofere exemple de asistență acordată statelor membre care a fost esențială pentru respectarea angajamentelor de la Bologna?

5. ce inițiative a luat sau va lua Comisia, pentru a da un nou impuls Procesului de la Bologna, pentru a încuraja implementarea reformelor aferente procesului de la Bologna, și pentru a conferi mai multă rigoare și a dezvolta în continuare o abordare mai integrată și mai consolidată a Spațiului european al învățământului superior (SEIS)?

6. care sunt obiectivele strategice ale Comisiei pentru a dezvolta procesul de la Bologna?

7. care sunt principalele decizii preconizate la conferința ministerială Bologna de la Paris? care sunt potențialele noi priorități ale procesului de la Bologna și pentru viitorul Spațiului european al învățământului superior după 2020?

8. ce măsuri s-au luat ulterior Comunicatului de la Erevan pentru a promova incluziunea și a îmbunătăți echitatea în învățământul superior, inclusiv integrarea refugiaților, imigranților, minorităților, persoanelor cu handicap și altor grupuri vulnerabile? ce inițiative specifice sunt lansate pentru a se asigura că absolvenții dețin competențele necesare pentru a intra pe piața muncii, pentru a face învățământul superior mai receptiv la nevoile angajatorilor și a stimula spiritul antreprenorial și aptitudinile de inovare?

9. monitorizează Comisia recunoașterea calificărilor și a perioadelor de studiu în SEIS?

10. ce acțiuni intenționează Comisia să întreprindă pentru a îmbunătăți mobilitatea studenților, care este considerată în continuare o provocare pentru studenții care provin din medii defavorizate?

11. pune Comisia în practică vreo acțiune concretă sau instrument pentru a facilita accesul la educație și la învățământul superior pentru studenții care provin din rândul refugiaților și pentru a simplifica procedurile pentru recunoașterea calificărilor lor?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 28 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate