Postup : 2018/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000020/2018

Predkladané texty :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 19k
26. februára 2018
O-000020/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000020/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petra Kammerevert, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

 Vec: Vykonávanie bolonského procesu - súčasný stav a ďalšie kroky
 Odpoveď v pléne 

So zreteľom na nadchádzajúcu konferenciu ministrov bolonského procesu, ktorá sa má konať v máji 2018 v Paríži, sa od Komisie, ktorá ako riadny člen bolonského procesu pomáha členským štátom v ich úsilí o modernizáciu ich vzdelávacích systémov, žiada odpoveď na tieto otázky:

1. Ako Komisia hodnotí súčasný stav bolonského procesu?

2. Môže Komisia poskytnúť prehľad doterajšieho vývoja od prijatia jerevanského komuniké v roku 2015 vrátane výziev a dosiahnutých výsledkov?

3. Ktoré faktory boli pravdepodobnou prekážkou doterajšieho účinného vykonávania bolonského procesu? Aké kroky možno podľa Komisie podniknúť na zmiernenie nesúladu medzi vyhláseniami zverejnenými na ministerských samitoch a opatreniami podnikanými na úrovni členských štátov?

4. Môže Komisia predložiť príklady pomoci poskytnutej členským štátom, ktorá mala zásadný význam pri plnení záväzkov v rámci bolonského procesu?

5. Aké iniciatívy Komisia podnikla alebo podnikne s cieľom dodať bolonskému procesu nový impulz, podnietiť vykonávanie reforiem v rámci bolonského procesu a posilniť a ďalej rozvíjať európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA)?

6. Aké má Komisia strategické ciele na rozvíjanie bolonského procesu?

7. Aké hlavné rozhodnutia sa očakávajú na ministerskej konferencii bolonského procesu v Paríži? Čo patrí medzi potenciálne nové priority bolonského procesu a budúceho EHEA na obdobie po roku 2020?

8. Aké kroky boli prijaté v nadväznosti na jerevanské komuniké s cieľom posilniť začleňovanie a zlepšiť rovnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, a to aj v súvislosti s integráciou utečencov, migrantov, menšín osôb so zdravotným postihnutím a ďalších zraniteľných skupín? Ktoré špecifické iniciatívy boli zatiaľ zavedené s cieľom zaručiť, aby absolventi vysokých škôl mali správne kompetencie na vstup na trh práce, s cieľom zaistiť, aby sa vysokoškolské vzdelávanie viac orientovalo na potreby zamestnávateľov, a s cieľom podporovať podnikanie a zručnosti v oblasti inovácií?

9. Sleduje Komisia uznávanie kvalifikácií a dĺžku štúdia v EHEA?

10. Aké kroky plánuje Komisia podniknúť v snahe zlepšiť mobilitu študentov, ktorá je v prípade študentov zo znevýhodneného prostredia stále výzvou?

11. Vykonáva Komisia nejaké konkrétne opatrenia alebo nástroje na uľahčenie prístupu k vzdelávaniu a k vysokoškolskému vzdelávaniu v prípade študentov z utečeneckého prostredia a na zjednodušenie postupov uznávania ich kvalifikácií?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 28. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia