Процедура : 2018/2735(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000021/2018

Внесени текстове :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Разисквания :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 19k
26 февруари 2018 г.
O-000021/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Ingeborg Gräßle, от името на Комисия по бюджетен контрол

 Относно: Борба с корупцията
 Отговор по време на пленарно заседание 

Корупцията засяга функционирането на ЕС. В тази област обаче са налице големи различия между държавите членки. Някои данни сочат, че разходите, свързани с корупцията, възлизат на 120 милиарда евро годишно, докато други показват, че те биха могли да достигнат 900 милиарда евро. Комисията, след като призна проблема, през 2011 г. предложи пакет за борба с корупцията, съдържащ набор от мерки за борба с корупцията, включително доклад на ЕС относно борбата с корупцията, който предостави на европейските граждани надеждна сравнителна оценка на корупцията (изключваща институциите на ЕС). В доклада се определят мерки, които да позволят на държавите членки да предприемат по-ефективни действия срещу корупцията. Комисията призна, че е от общ интерес за Съюза да гарантира, че всички държави членки разполагат с ефикасни антикорупционни политики. Следователно докладът си поставя за цел да насърчи въвеждането на високи антикорупционни стандарти, като подчертава слабостите и отправя препоръки. Пакетът предвижда участието на ЕС в Групата държави срещу корупцията (GRECO). Шест години по-късно, ситуацията се влошава: Комисията изцяло преустанови съставянето на доклада въпреки изявлението на члена на Комисията Тимерманс през октомври 2016 г., преговорите в рамките на GRECO са в застой, и ЕС не изпълнява задълженията си по Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC).

1. Каква е причината за прекратяването на доклада на ЕС относно борбата с корупцията и защо Комисията не представи втория доклад, който вече беше подготвен?

2. Като се има предвид, че докладът относно борбата с корупцията и препоръките в рамките на европейския семестър не са взаимоизключващи се алтернативи, а в действителност биха могли добре да се допълват помежду си, как възнамерява Комисията да допълни препоръките в рамките на европейския семестър, за да обхване останалите аспекти на корупцията?

3. По какъв начин Комисията възнамерява да гарантира, че институциите на ЕС не са засегнати от каквато и да било форма на корупция? Кога Комисията ще оцени спазването от нейна страна на Конвенцията на ООН срещу корупцията?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 1 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност