Procedure : 2018/2735(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000021/2018

Indgivne tekster :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Forhandlinger :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 18k
26. februar 2018
O-000021/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000021/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Ingeborg Gräßle, for Budgetkontroludvalget

 Om: Bekæmpelse af korruption
 Besvarelse på plenarmøde 

Korruption påvirker EU's funktionsmåde. Der er ikke desto mindre store forskelle medlemsstaterne imellem. Nogle tal viser, at omkostningerne ved korruption beløber sig til 120 mia. EUR årligt, mens andre viser, at de kan beløbe sig helt op til 900 mia. EUR om året. I 2011 erkendte Kommissionen problemet og fremlagde en pakke til bekæmpelse af korruption, der indeholder en række foranstaltninger til at bekæmpe korruption, herunder en rapport om bekæmpelse af korruption i EU, som gav Europas borgere en pålidelig, sammenlignende vurdering af korruption (undtagen EU-institutionerne). Rapporten udpegede foranstaltninger til at medlemsstaterne kan bekæmpe korruption mere effektivt. Kommissionen har erkendt, at det er i EU's fælles interesse at sikre, at alle medlemsstaterne har effektive politikker til bekæmpelse af korruption. Rapporten forsøgte derfor at fremme høje standarder for bekæmpelse af korruption ved at fremhæve svaghederne og udstede henstillinger. Pakken omfattede EU's deltagelse i Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco). Seks år senere er situation forværret: Kommissionen stoppede rapporten fuldstændig, på trods af udtalelsen fra kommissær Timmermans i oktober 2016, Greco-forhandlingerne er gået i stå, og EU opfylder ikke sine forpligtelser i henhold til FN's konvention mod korruption (UNCAC).

1. Hvad var grunden til, at EU's rapport om bekæmpelse af korruption ikke blev fuldført og hvorfor har Kommissionen ikke fremlagt den anden rapport, der allerede er blevet udarbejdet?

2. Eftersom rapporten om bekæmpelse af korruption og henstillingerne fra det europæiske semester ikke er alternativer til hinanden og rent faktisk kan supplere hinanden, hvordan agter Kommissionen at supplere henstillingerne fra det europæiske semester med henblik på at løse de øvrige aspekter af korruption?

3. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at EU’s egne institutioner er undtaget nogen former for korruption? Hvornår vil Kommissionen vurdere EU's overholdelse af FN's konvention mod korruption?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 1. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik