Διαδικασία : 2018/2735(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000021/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 189kWORD 19k
26 Φεβρουαρίου 2018
O-000021/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000021/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

 Θέμα: Καταπολέμηση της διαφθοράς
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η διαφθορά επηρεάζει τη λειτουργία της ΕΕ. Σημειώνονται, ωστόσο, σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το ετήσιο κόστος της διαφθοράς ανέρχεται σε 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να αγγίζει τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2011, η Επιτροπή αναγνώρισε το πρόβλημα και κατάρτισε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το οποία περιλάμβαναν έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που παρείχε στους ευρωπαίους πολίτες μια αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά τη διαφθορά (εξαιρουμένων των οργάνων της ΕΕ). Στην έκθεση προσδιορίζονταν μέτρα που θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τη διαφθορά. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι εξυπηρετούνται τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης εάν διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν αποδοτικές πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση επεδίωκε να προωθήσει υψηλά πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς με την επισήμανση ελλείψεων και την παροχή συστάσεων. Η δέσμη προέβλεπε τη συμμετοχή της ΕΕ στην Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO). Έξι έτη αργότερα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί: η Επιτροπή σταμάτησε εντελώς την εκπόνηση της έκθεσης, παρά τη δήλωση του Επιτρόπου Timmermans τον Οκτώβριο του 2016, οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της GRECO έχουν βαλτώσει, η δε ΕΕ δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά της που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC).

1. Για ποιον λόγο έπαψε να εκπονείται η έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και γιατί δεν παρουσίασε η Επιτροπή τη δεύτερη έκθεση που είχε ήδη εκπονηθεί;

2. Δεδομένου ότι η έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν αλληλοαποκλείονται, και θα μπορούσαν μάλιστα να αλληλοσυμπληρώνονται, πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμπληρώσει τις συστάσεις του Εξαμήνου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι άλλες πτυχές της διαφθοράς;

3. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι καμία μορφή διαφθοράς δεν αγγίζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ; Πότε θα αξιολογήσει η Επιτροπή τη συμμόρφωσή της με την UNCAC;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου