Procedura : 2018/2735(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000021/2018

Teksty złożone :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Debaty :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 19k
26 lutego 2018
O-000021/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000021/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ingeborg Gräßle, Komisji Kontroli Budżetowej

 Przedmiot: Walka z korupcją
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Korupcja wpływa na funkcjonowanie UE. Jednak różnice między państwami członkowskimi są znaczne. Niektóre dane liczbowe wskazują, że koszty korupcji sięgają 120 mld EUR rocznie, według innych danych może to być nawet 900 mld EUR. W 2011 r. Komisja, uznając problem, przedstawiła pakiet antykorupcyjny zawierający zestaw środków mających na celu zwalczanie korupcji, w tym sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, dzięki któremu obywatele europejscy uzyskali wiarygodną ocenę porównawczą korupcji (z wyłączeniem instytucji UE). W sprawozdaniu określono środki umożliwiające państwom członkowskim skuteczniejszą walkę z korupcją. Komisja przyznała, że we wspólnym interesie Unii leży zapewnienie, by wszystkie państwa członkowskie prowadziły skuteczną politykę antykorupcyjną. W związku z tym celem sprawozdania było upowszechnienie wysokich standardów antykorupcyjnych poprzez zwracanie uwagi na niedociągnięcia oraz poprzez wydawanie zaleceń. W pakiecie przewidziano udział UE w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). Sześć lat później sytuacja uległa pogorszeniu: Komisja całkowicie wstrzymała opracowywanie sprawozdania mimo oświadczenia komisarza Fransa Timmermansa w październiku 2016 r., negocjacje GRECO utknęły w martwym punkcie, a UE nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC).

1. Jaki był powód wstrzymania opracowywania sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE i dlaczego Komisja nie przedstawiła drugiego sprawozdania, które było już gotowe?

2. Ponieważ sprawozdanie o zwalczaniu korupcji oraz zalecenia w ramach europejskiego semestru nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz mogą się dobrze uzupełniać, w jaki sposób Komisja zamierza uzupełnić zalecenia w ramach semestru, aby rozwiązać inne problemy związane z korupcją?

3. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować, że instytucje UE są wolne od wszelkich form korupcji? Kiedy Komisja oceni, czy sama stosuje się do postanowień konwencji UNCAC?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności