Postup : 2018/2735(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000021/2018

Predkladané texty :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 19k
26. februára 2018
O-000021/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000021/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Ingeborg Gräßle, v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

 Vec: Boj proti korupcii
 Odpoveď v pléne 

Korupcia ovplyvňuje fungovanie EÚ. Medzi jednotlivými členskými štátmi však existujú veľké rozdiely. Z niektorých údajov vyplýva, že náklady spojené s korupciou dosahujú 120 miliárd EUR ročne, podľa iných by to mohlo byť až 900 miliárd EUR. V roku 2011 Komisia uznala tento problém a predložila protikorupčný balík obsahujúci súbor opatrení na boj proti korupcii. Jeho súčasťou bola správa EÚ o boji proti korupcii, ktorá občanom EÚ poskytla spoľahlivé porovnávacie posúdenie korupcie (okrem inštitúcií EÚ). V správe boli uvedené opatrenia, ktoré členským štátom umožnia účinnejšie sa zaoberať korupciou. Komisia uznala, že je v spoločnom záujme Únie, aby všetky členské štáty mali účinné protikorupčné politiky. V správe sa preto snažila presadzovať vysoké štandardy boja proti korupcii, pričom poukázala na nedostatky a vydala odporúčania. V balíku sa predpokladá účasť EÚ v Skupine štátov proti korupcii (GRECO). Uplynulo šesť rokov a situácia sa zhoršuje: Aj napriek vyhláseniu komisára Timmermansa z októbra 2016 Komisia úplne prestala podávať správu, rokovania o skupine GRECO uviazli a EÚ si neplní svoje povinnosti podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC).

1. Čo bolo dôvodom rozhodnutia nepredkladať ďalšie správy EÚ o boji proti korupcii a prečo Komisia nepredložila druhú správu, ktorá už bola vypracovaná?

2. Keďže správa o boji proti korupcii a odporúčania európskeho semestra nie sú alternatívami, ktoré by sa vylučovali, ba v skutočnosti by sa navzájom dobre dopĺňali, ako chce Komisia doplniť odporúčania semestra, aby bolo možné riešiť ďalšie aspekty korupcie?

3. Ako chce Komisia zaručiť, aby sa v inštitúciách EÚ nevyskytovala žiadna forma korupcie? Kedy Komisia posúdi, ako ona sama dodržuje ustanovenia dohovoru UNCAC?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 1. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia