Parlamendi esitatud küsimus - O-000022/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000022/2018

Põhjalikum arupärimine - Olukord Euroopa laevaehitustööstuses

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000022/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Ivan Jakovčić, fraktsiooni ALDE nimel

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000022/2018
Esitatud tekstid :
O-000022/2018 (B8-0019/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Laevaehitus- ja - ja laevavarustustööstus on aastakümneid olnud Euroopa olulisemaid strateegilisi tööstusharusid, mis annavad ELi liikmesriikides tööd rohkem kui 450 000 inimesele. Nad on olulised nii majanduslikust kui ka sotsiaalsest küljest, kuna varustavad kvaliteetsete töökohtadega nii suuri kui ka väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning annavad oma panuse piirkondlikusse tööstustaristusse. Euroopas on ligikaudu 150 suurt laevatehast, millest paljud tegutsevad aktiivselt maailmaturul ja mille turuosa tonnaaži alusel on ligilähedaselt 6%.

Euroopa laevatootmise riigid on liiga nõrgad, et tulla toime konkurentsisurvega Aasia riikidest, eelkõige Hiinast ja Lõuna-Koreast, kus riikidel on sihipärane riiklik laevaehitusstrateegia.

Kas komisjonil on algatuse „LeaderSHIP 2020“ järelmeetmena konkreetne plaan Euroopa merendus- ja laevaehitussektori tervikliku tööstusstrateegia loomiseks, et toetada selle tähtsa sektori pikaajalist konkurentsivõimet, majanduslikku jätkusuutlikkust ja kasvu?

Kas komisjon võtab konkreetseid meetmeid, et säilitada ja toetada Euroopa laevaehituse kõrgtehnoloogilisi ja kõrge väärtusega konkurentsieeliseid?

Kas komisjon on kehtestanud selge poliitika ja meetmed, kuidas võidelda ebaausast rahvusvahelisest konkurentsist ja üleilmsete kaubandusreeglite puudumisest tingitud ohtude vastu?

Viimane päevakajastamine: 9. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika