Parlamentarna pitanja
PDF 187kWORD 19k
1. ožujka 2018.
O-000026/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000026/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Predmet: Društveno odgovorno poslovanje

Slučaj poduzeća Embraco, koje namjerava otpustiti 497 zaposlenika kako bi proizvodnju iz postrojenja u Riva di Chieriju u Italiji (koje pozitivno posluje) prebacilo u drugu državu članicu, podiže brojna politička pitanja. Poduzeće premješta proizvodnju isključivo kako bi ostvarilo pogodnosti povezane s plaćama i porezima. Radi se o socijalnom dampingu u korist država članica s nižim plaćama; fiskalnom dampingu u korist nižih poreznih stopa; praksi vrijednoj osude, jer potrebno je vrednovati ljudske resurse, a ne dijeliti otkaze kako bi se povećale već pozitivne marže. Unutarnje tržište Unije mora poticati rast svake regije, a ne određene regije na štetu neke druge.

S obzirom na to, može li Komisija:

1. analizirati stanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, posebno kada je riječ o „utrci do dna” među državama članicama, koja u mnogim regijama Unije vodi do ekonomskih i socijalnih problema, te istražiti koriste li se u slučajevima unutarnjeg premještanja proizvodnje javna sredstva?

2. temeljito istražiti je li u slučaju Embraco došlo do zlouporabe europskih sredstava?

3. utvrditi društveno odgovorno poslovanje kao ključan proračunski element kako bi se ono moglo postaviti za preduvjet za primanje javnih sredstava i sudjelovanje na natječajima za dodjelu ugovora?

4. pojasniti je li premještanje proizvodnje unutar EU-a koje je potaknuto nižim plaćama i poreznim stopama u skladu s Ugovorima?

5. izjasniti se smatra li da bi, u slučaju unutarnjeg premještanja proizvodnje, poduzeća trebala doprinijeti pokrivanju troškova povezanih s pružanjem pomoći otpuštenim radnicima u potrazi za novim poslom?

Izvorni jezik pitanja: IT
Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti