Parlamenti kérdések
PDF 191kWORD 18k
2018. március 1.
O-000026/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000026/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Tárgy: A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Az Embraco ügye tágabb szakpolitikai kérdéseket vet fel, a cég ugyanis 497 munkavállalót bocsát el, hogy az olaszországi Riva di Chieriben működő (aktív) létesítményének termelését egy másik tagállamba helyezze át. A cég pusztán bér- és adóügyi megfontolások miatt települ át egy másik országba. Ebben az esetben az alacsonyabb bérszinttel rendelkező tagállamokat támogató szociális dömpingről, és az alacsonyabb adókulcsokkal rendelkezők adódömpingjéről van szó. Továbbá nem kívánatos magatartásnak tekinthető, mivel az emberi erőforrásokat értékelni kell, nem pedig a már pozitív árrés fokozása érdekében elbocsátani. Az EU belső piacának valamennyi régiója növekedését kell támogatnia, nem pedig az egyikét a másik rovására.

A fentiek fényében a Bizottság:

1. ellenőrizné-e a belső piac zavartalan működését, különösen a tagállamok közötti negatív versenyt, amely az Unió számos régiójában gazdasági és társadalmi problémákat okoz, valamint azt, hogy a belső delokalizáció jelenségét közpénzekből támogatják-e?

2. ellenőrizné-e a rendelkezésére álló minden eszközzel, hogy az Embraco konkrét esetében sor került-e az európai alapok helytelen használatára?

3. a költségvetés alapvető elemévé tenné-e a vállalatok társadalmi felelősségvállalását, hogy az a közpénzekhez jutás és a közbeszerzésekben való részvétel alapvető követelménye legyen?

4. kifejtené-e, hogy az alacsonyabb fizetések és adók céljával történő EU-n belüli delokalizáció összeegyeztethető-e a Szerződésekkel?

5. tájékoztatna-e arról, hogy véleménye szerint a belső delokalizáció eseteiben a cégeknek nem kellene-e hozzájárulniuk az elbocsátott munkavállalók jövőbeli újraalkalmazása érdekében történő támogatásával összefüggő költségekhez?

A kérdés eredeti nyelve: IT
Utolsó frissítés: 2018. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat