Parlamentarna vprašanja
PDF 186kWORD 19k
1. marec 2018
O-000026/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000026/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Zadeva: Družbena odgovornost podjetij

Primer podjetja Embraco, ki namerava preseliti proizvodnjo iz obrata v kraju Riva di Chieri v Italiji (ki posluje pozitivno) v drugo državo članico, pri tem pa odpustiti 497 delavcev, odpira širša politična vprašanja. Podjetje seli proizvodnjo izključno zato, ker mu to prinaša plačne in davčne ugodnosti: gre za socialni damping v prid držav članic, v katerih so plače nižje, pa tudi za socialni damping, saj so nižje tudi stopnje obdavčitve. Tako ravnanje je obžalovanja vredno, saj bi bilo treba znati vrednotiti človeške vire, namesto da se jih odpušča, da bi se povečale že tako pozitivne marže. Notranji trg Unije mora spodbujati rast v vseh njenih regijah, ne zgolj v eni na račun druge.

Ali lahko Komisija glede na povedano:

1. preveri nemoteno delovanje notranjega trga, zlasti glede na tekmovanje v zniževanju med državami, ki povzroča ekonomske in socialne težave v mnogih regijah Unije, ter ali so bila za podporo notranjih preselitev uporabljena javna sredstva?

2. uporabi vsa sredstva, da bi se prepričala, da v specifičnem primeru podjetja Embraco niso bila nedopustno uporabljena evropska sredstva?

3. spet postavi odgovornost podjetij za temeljno proračunsko merilo, s čimer bi ta postala pogoj za upravičenost do javnih sredstev in udeležbo pri javnih razpisih?

4. razloži, ali je preselitev podjetij znotraj EU, da bi dosegli nižje plače in ugodnejšo obdavčitev, skladna s pogodbama?

5. sporoči, ali meni, da bi podjetja v primeru notranje preselitve morala prispevati pri stroških, povezanih s podporo pri iskanju nove zaposlitve za odpuščene delavce?

Izvirni jezik vprašanja: IT
Zadnja posodobitev: 5. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov