Процедура : 2018/2551(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000027/2018

Внесени текстове :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 19k
1 март 2018 г.
O-000027/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000027/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на Комисия по правни въпроси

 Относно: Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Регламентът „Брюксел IIa“ е основополагащ за съдебното сътрудничество в областта на семейното право в Европейския съюз. Но въпреки че Регламентът съдържа единни правила за компетентност при развод, законна раздяла и унищожаване на брака, както и при спорове относно родителската отговорност в трансгранични случаи, той не урежда раздялата или унищожаването по отношение на регистрирани партньорства независимо от факта, че понастоящем 19 държави членки дават възможност на двойките да сключват такива партньорства. Освен това в редица от тези държави осиновяването (или съвместно осиновяване, осиновяване от страна на втория родител, или и двете), е разрешено за регистриран партньор.

В своя проект на предложение за нов регламент (2016/0190 (CNS)) (преработен текст)) Комисията отново е взела решение да не разширява приложното поле на Регламент „Брюксел IIa“ по отношение на регистрираните партньорства. Тъй като бракът често е определен изключително в контекста на разнополовите двойки, включително в държавите членки, които признават тези партньорства, това означава, че регистрираните партньори са изложени на правна несигурност при трансгранични случаи, особено когато има замесени деца. Във връзка с горепосоченото и тъй като членове на ЕП не могат да внасят изменения извън приложното поле на преработен текст, бихме искали да знаем:

– Защо Комисията е изключила регистрираните партньорства от приложното поле на проекта на Регламент „Брюксел IIa“, също и в случаите, когато държавата членка на компетентния съд признава тази правна форма?

– Кога възнамерява Комисията да разшири приложното поле по отношение на регистрираните партньорства с цел увеличаване на достъпа на гражданите до правосъдие в ЕС и улесняване на прилагането на член 47 от Хартата на основните права, който гарантира правото на ефективни правни средства за защита, както и равно третиране на лицата?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност