Procedure : 2018/2551(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000027/2018

Indgivne tekster :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 18k
1. marts 2018
O-000027/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000027/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, for Retsudvalget

 Om: Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning)
 Besvarelse på plenarmøde 

Bruxelles IIa-forordningen er hjørnestenen i Den Europæiske Unions retlige samarbejde om familiespørgsmål. Selv om forordningen indeholder ensartede kompetenceregler for skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab samt tvister om forældreansvar i grænseoverskridende situationer, omtaler den ikke separation eller omstødelse i forbindelse med registrerede partnerskaber på trods af det faktum, at 19 medlemsstater i øjeblikket gør det muligt for par at indgå i sådanne partnerskaber. I en række af disse lande er adoption (enten fælles adoption, stedbarnsadoption eller begge dele) desuden tilladt for en registreret partner.

I sit forslag til en ny forordning (2016/0190 (CNS) (omarbejdet)) har Kommissionen imidlertid valgt ikke at udvide anvendelsesområdet for Bruxelles IIa-forordningen til registrerede partnerskaber. Da ægteskab ofte udelukkende defineres med henvisning til par af forskelligt køn, herunder i de medlemsstater, der anerkender registrerede partnerskaber, bliver registrerede partnere udsat for retsusikkerhed i grænseoverskridende situationer, navnlig når børn er involveret. Med henvisning til ovenstående og eftersom medlemmer ikke kan stille ændringsforslag i forbindelse med en omarbejdning, vil vi gerne vide:

– Hvorfor har Kommissionen udelukket registrerede partnerskaber fra anvendelsesområdet for udkastet til Bruxelles IIa-forordningen, også i tilfælde hvor den kompetente domstol i den pågældende medlemsstat anerkender dette juridiske forhold?

– Hvornår agter Kommissionen at udvide anvendelsesområdet til registrerede partnerskaber for at give borgerne bedre adgang til domstolsprøvelse i EU og fremme gennemførelsen af artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder, der sikrer adgang til effektive retsmidler samt ligebehandling af alle?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik