Διαδικασία : 2018/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000027/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 19k
1 Μαρτίου 2018
O-000027/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000027/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 Θέμα: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Ωστόσο, ενώ ο κανονισμός περιέχει ενιαίους κανόνες δικαιοδοσίας για το διαζύγιο, τον χωρισμό και την ακύρωση του γάμου, καθώς και για τις διαφορές που αφορούν τη γονική μέριμνα σε διασυνοριακές καταστάσεις, δεν περιέχει αναφορά σε σχέση με τον χωρισμό ή την ακύρωση καταχωρημένης συμβίωσης, παρά το γεγονός ότι 19 κράτη μέλη ρυθμίζουν σήμερα αυτές τις σχέσεις. Επιπλέον, σε ορισμένα από αυτά τα κράτη, επιτρέπεται η τεκνοθεσία από καταχωρημένο σύντροφο (είτε πρόκειται για από κοινού τεκνοθεσία είτε για τεκνοθεσία από δεύτερο γονέα, ή και τα δύο).

Η Επιτροπή, στο σχέδιο πρότασής της για νέο κανονισμό (2016/0190 (CNS) (αναδιατύπωση)), εξακολουθεί να μην επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης. Δεδομένου ότι συχνά ο γάμος καθορίζεται αποκλειστικά, ακόμη και στα κράτη μέλη που αναγνωρίζουν αυτές τις σχέσεις, ως ένωση δύο ατόμων διαφορετικού φύλου, οι καταχωρημένοι σύντροφοι εκτίθενται, κυρίως σε διασυνοριακές καταστάσεις, σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου, ιδίως σε περίπτωση που ενέχονται παιδιά. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι οι βουλευτές του ΕΚ δεν μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες εκτός του πλαισίου της αναδιατύπωσης, επιθυμούμε να μάθουμε:

– Γιατί η Επιτροπή απέκλεισε τα σύμφωνα συμβίωσης από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού «Βρυξέλλες ΙΙα» ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου αναγνωρίζει αυτή τη νομική μορφή;

– Πότε προτίθεται η Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο του εν λόγω κανονισμού ώστε να καλύπτει και τα σύμφωνα συμβίωσης, για να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη εντός της ΕΕ και να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή, καθώς και την ίση μεταχείριση των προσώπων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου