Menetlus : 2018/2551(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000027/2018

Esitatud tekstid :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Arutelud :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 18k
1. märts 2018
O-000027/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Õiguskomisjoni nimel

 Teema: Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud)
 Vastus täiskogul 

Brüsseli IIa määrus on Euroopa Liidus perekonnaasjades tehtava õigusalase koostöö nurgakivi. Kuigi määrus sisaldab ühtseid kohtualluvuse eeskirju, mis käsitlevad abielulahutust, lahuselu ja abielu kehtetuks tunnistamist ning vanemliku vastutusega seotud vaidlusi piiriülestes olukordades, ei mainita selles lahuselu või kehtetuks tunnistamist seoses registreeritud kooseluga, hoolimata asjaolust, et praegu lubavad 19 liikmesriiki paaridel kooselu registreerida. Samuti on paljudes neist riikidest lapsendamine (kas ühine lapsendamine, teise vanema lapse lapsendamine või mõlemad) registreeritud partneri puhul lubatud.

Selle uue määruse ettepaneku kavandis (2016/0190 (CNS) (uuesti sõnastatud)) on komisjon siiski otsustanud mitte laiendada Brüssel IIa määruse kohaldamisala registreeritud kooselule. Kuna abielu määratletakse sageli üksnes eri soost isikute kooseluna, sealhulgas liikmesriikides, kus selliseid partnerlusi tunnustatakse, tekitab see registreeritud kooselu partnerite jaoks õiguslikku ebakindlust piiriülestes olukordades, eriti juhul, kui peres on lapsed. Eespool öeldut arvesse võttes ning kuna parlamendiliikmed ei saa esitada muudatusettepanekuid väljaspool uuesti sõnastatud ettepaneku kohaldamisala, sooviksime teada:

– Miks on komisjon registreeritud kooselu Brüsseli IIa määruse eelnõu kohaldamisalast välja jätnud, sealhulgas juhtudel, kui pädeva liikmesriigi kohus seda õiguslikku vormi tunnustab?

– Millal kavatseb komisjon kohaldamisala laiendada registreeritud kooselule, et suurendada kodanike juurdepääsu õiguskaitsele ELis ning aidata kaasa põhiõiguste harta artikli 47 rakendamisele, millega tagatakse õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja isikute võrdne kohtlemine?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 6. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika