Menettely : 2018/2551(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000027/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Keskustelut :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
1. maaliskuuta 2018
O-000027/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000027/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Bryssel IIa -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Bryssel IIa -asetus on Euroopan unionissa perheoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön kulmakivi. Asetuksessa vahvistetaan rajat ylittävissä tilanteissa sovellettavat yhdenmukaiset toimivaltasäännöt avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista sekä vanhempainvastuuta koskevien riita-asioiden ratkaisemista varten. Siinä ei kuitenkaan mainita eroa tai pätemättömäksi julistamista rekisteröityjen parisuhteiden yhteydessä siitä huolimatta, että tällaiset parisuhteet ovat nykyään mahdollisia yhdeksässätoista jäsenvaltiossa. Lisäksi monissa näistä jäsenvaltioissa myös adoptio (joko adoptio yhdessä, toisen vanhemman adoptio tai molemmat) on mahdollinen rekisteröidyissä parisuhteissa.

Komissio ei ole ehdotuksessaan uudeksi asetukseksi (2016/0190 (CNS)(uudelleenlaatiminen)) vieläkään laajentanut Bryssel IIa -asetuksen soveltamisalaa rekisteröityihin parisuhteisiin. Koska avioliitto määritellään usein niin, että se on mahdollinen vain vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, myös rekisteröidyt parisuhteet tunnustavissa jäsenvaltioissa, rekisteröityihin parisuhteisiin liittyy oikeudellista epävarmuutta rajat ylittävissä tilanteissa erityisesti silloin, kun on kyse lapsista. Edellä esitettyyn viitaten ja koska jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi tarkistuksia ainoastaan uudelleenlaadinnan kohteena oleviin osiin, haluamme esittää seuraavat kysymykset:

– Miksi komissio on jättänyt rekisteröidyt parisuhteet Bryssel IIa -asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle myös niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tunnustaa tämän oikeudellisen muodon?

– Milloin komissio aikoo laajentaa soveltamisalan myös rekisteröityihin parisuhteisiin kansalaisten oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi EU:ssa ja perusoikeuskirjan 47 artiklan, jossa taataan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja yhdenvertainen kohtelu, täytäntöönpanon helpottamiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö