Parlamentarno pitanje - O-000027/2018Parlamentarno pitanje
O-000027/2018

Proširenje područja primjene poglavlja I. Uredbe Bruxelles II.a radi uključivanja registriranih partnerstava (preinaka)

Pitanje za usmeni odgovor O-000027/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime Odbor za pravna pitanja

Postupak : 2018/2551(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000027/2018
Podneseni tekstovi :
O-000027/2018 (B8-0023/2018)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Uredba Bruxelles II.a temelj je pravosudne suradnje u obiteljskim stvarima u Europskoj uniji. Međutim, iako ta uredba sadržava jedinstvena pravila o nadležnosti za razvod, rastavu i poništaj braka te pravila za sporove o roditeljskoj odgovornosti u prekograničnim situacijama, u njoj se ne spominje rastava ili poništaj u kontekstu registriranog partnerstva, unatoč činjenici da 19 država članica danas parovima omogućava sklapanje takvih partnerstava. Osim toga, u nizu tih država posvajanje je (zajedničko posvajanje, posvajanje u kojem partner dobiva roditeljska prava, ili oboje) dopušteno za registrirane partnere.

U nacrtu prijedloga nove uredbe (2016/0190 (CNS) (preinaka)), Komisija je ipak odlučila ne proširiti područje primjene Uredbe Bruxelles II.a na registrirana partnerstva. Brak je često definiran isključivo u kontekstu različitih spolova, uključujući u državama članicama koje priznaju registrirana partnerstva, zbog čega su registrirani partneri izloženi pravnoj nesigurnosti u prekograničnim situacijama, osobito kada se radi o djeci. S obzirom na prethodno navedeno i s obzirom na to da zastupnici ne mogu podnositi amandmane izvan područja primjene preinake, željeli bismo dobiti odgovor na sljedeća pitanja:

– Zašto je Komisija isključila registrirana partnerstva iz područja primjene nacrta Uredbe Bruxelles II.a, čak i u slučajevima kada država članica nadležnog suda priznaje taj pravni oblik?

– Kada Komisija namjerava proširiti područje primjene na registrirana partnerstva kako bi se povećao pristup građana pravosuđu u EU-u i olakšala provedba članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kojim se jamči pravo na djelotvoran pravni lijek, kao i jednako postupanje prema osobama?

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti