Procedūra : 2018/2551(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000027/2018

Iesniegtie teksti :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Debates :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 184kWORD 18k
2018. gada 1. marts
O-000027/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000027/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Juridiskā komiteja komitejas vārdā

 Temats: Regulas "Brisele IIa" I nodaļas darbības jomas attiecināšana uz reģistrētām partnerattiecībām (pārstrādāšana)
 Atbilde plenārsēdē 

Regula “Brisele IIa” ir pamats, uz kā Eiropas Savienībā balstās tiesu iestāžu sadarbība ģimenes lietās. Regulā izklāstīti vienoti noteikumi par jurisdikciju attiecībā uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu, kā arī strīdiem par vecāku atbildību pārrobežu lietās, taču tajā nav minēta atšķiršana vai partnerattiecību atzīšana par neesošām reģistrētu partnerattiecību gadījumos, lai gan pašlaik 19 dalībvalstīs pāriem ir iespēja reģistrēt šādas partnerattiecības. Turklāt vairākās no šīm valstīm reģistrētiem partneriem ir ļauts adoptēt bērnus (kopīga adopcija, otra vecāka bērna adopcija vai abējādi).

Izstrādājot jaunas regulas priekšlikuma projektu (2016/0190(CNS) (pārstrādāta redakcija)), Komisija atkal izvēlējusies regulas “Brisele IIa” darbības jomu uz reģistrētām partnerattiecībām neattiecināt. Tā kā laulība bieži vien ir definēta tikai kā pretēju dzimumu cilvēku attiecības, arī dalībvalstīs, kas atzīst partnerattiecības, reģistrētiem partneriem pārrobežu situācijās jārēķinās ar juridisko nenoteiktību, īpaši, ja iesaistīti bērni. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka deputāti nevar iesniegt grozījumus, kas neietilpst pārstrādāšanas procedūras jomā, mēs vēlamies gūt atbildes uz šādiem jautājumiem.

– Kāpēc Komisija regulas “Brisele IIa” darbības jomā neiekļāva reģistrētas partnerattiecības, arī gadījumos, kad kompetentās tiesas dalībvalsts šo juridisko formu atzīst?

– Kad Komisija iecerējusi darbības jomu attiecināt arī uz reģistrētām partnerattiecībām, lai uzlabotu tiesu iestāžu pieejamību ES iedzīvotājiem un palīdzētu īstenot Pamattiesību hartas 47. pantu, kas garantē tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, kā arī vienlīdzīgu attieksmi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika