Procedure : 2018/2551(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000027/2018

Ingediende teksten :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Debatten :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 18k
1 maart 2018
O-000027/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000027/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de Commissie juridische zaken

 Betreft: Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis (herschikking) naar geregistreerde partnerschappen
 Antwoord plenaire 

Verordening Brussel IIbis vormt de hoeksteen van justitiële samenwerking op het gebied van familiezaken in de Europese Unie. De verordening bevat uniforme regels over de bevoegdheid inzake echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk, alsook inzake geschillen met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende situaties, maar zegt niets over scheiding of nietigverklaring in het geval van geregistreerde partnerschappen, hoewel koppels inmiddels in 19 lidstaten kunnen kiezen voor een dergelijk partnerschap. Bovendien beschikt een geregistreerde partner in een aantal van deze lidstaten tevens over de mogelijkheid een kind te adopteren (gezamenlijke adoptie, adoptie door de tweede ouder, of beide).

In haar voorstel voor een nieuwe verordening (2016/0190 (CNS) (herschikking)) kiest de Commissie er nog steeds voor het toepassingsgebied van de verordening Brussel IIbis niet uit te breiden naar geregistreerde partnerschappen. Aangezien het huwelijk vaak uitsluitend wordt gedefinieerd in termen van verschillend geslacht, ook in de lidstaten waar deze partnerschappen worden erkend, verkeren geregistreerde partners in rechtsonzekerheid in het geval van grensoverschrijdende situaties, met name wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Gezien het bovenstaande, en aangezien de leden van het Europees Parlement geen amendementen kunnen indienen die buiten het toepassingsgebied van een herschikking vallen, willen we graag het volgende weten:

– Waarom heeft de Commissie geregistreerde partnerschappen uitgesloten van het toepassingsgebied van het voorstel betreffende de verordening Brussel IIbis, zelfs wanneer deze rechtsvorm in de lidstaat van de bevoegde rechtbank wordt erkend?

– Wanneer is de Commissie voornemens het toepassingsgebied uit te breiden naar geregistreerde partnerschappen, zodat burgers een betere toegang tot de rechter krijgen in de EU en er uitvoering wordt gegeven aan artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het recht op voorziening in rechte en op een gelijke behandeling van personen is gewaarborgd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid