Procedura : 2018/2551(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000027/2018

Teksty złożone :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Debaty :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 18k
1 marca 2018
O-000027/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000027/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu Komisji Prawna

 Przedmiot: Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Rozporządzenie Bruksela II bis jest podstawą współpracy sądowej w sprawach rodzinnych w Unii Europejskiej. Chociaż rozporządzenie zawiera jednolite zasady dotyczące jurysdykcji w sprawach rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa oraz sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w sytuacjach transgranicznych, nie ma w nim jednak mowy o separacji lub unieważnieniu w odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich, pomimo tego, że obecnie 19 państw członkowskich zezwala parom na zawieranie takich partnerstw. Ponadto w niektórych z tych państw osoba będąca w zarejestrowanym związku partnerskim ma prawo do adopcji (wspólnie, adopcji przez drugiego rodzica lub obu).

W projekcie wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia (2016/0190 (CNS) (wersja przekształcona)) Komisja nadal nie zdecydowała się na rozszerzenie zakresu rozporządzenia Bruksela II bis na zarejestrowane związki partnerskie. Małżeństwo jest często definiowane wyłącznie jako związek osób odmiennej płci, między innymi w państwach członkowskich, które uznają związki partnerskie, co oznacza, że zarejestrowani partnerzy narażeni są na niepewność prawa w sytuacjach transgranicznych, szczególnie w przypadku, gdy w grę wchodzą dzieci. W związku z powyższym i z uwagi na fakt, że posłowie nie mogą składać poprawek wykraczających poza zakres przekształcenia, chcielibyśmy dowiedzieć się:

– Dlaczego Komisja wyłączyła zarejestrowane związki partnerskie z zakresu projektu rozporządzenia Bruksela II bis, także w przypadkach, gdy w państwie członkowskim właściwego sądu uznaje się tę formę prawną?

– Kiedy Komisja zamierza rozszerzyć zakres na zarejestrowane związki partnerskie, aby zwiększyć dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości w UE i ułatwić wprowadzanie w życie art. 47 Karty praw podstawowych, który gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego, a także równe traktowanie osób?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności