Postup : 2018/2551(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000027/2018

Predkladané texty :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
1. marca 2018
O-000027/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000027/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene Výboru pre právne veci

 Vec: Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie)
 Odpoveď v pléne 

Nariadenie Brusel IIa je základom justičnej spolupráce v rodinných veciach v Európskej únii. Hoci nariadenie obsahuje jednotné pravidlá súdnej právomoci pri rozvode, rozluke a anulovaní manželstva, ako aj v prípade sporov týkajúcich sa rodičovských práv a povinností v cezhraničných situáciách, nezmieňuje sa o rozluke alebo anulovaní manželstva v súvislosti s registrovanými partnerstvami, a to napriek skutočnosti, že 19 členských štátov v súčasnosti umožňuje párom uzavrieť takéto partnerstvá. Navyše sa v mnohých z týchto štátov registrovaným partnerom povoľuje adopcia (buď spoločná adopcia, adopcia druhým rodičom alebo oboje).

Komisia sa vo svojom návrhu nového nariadenia (2016/0190 (CNS) (prepracované znenie)) rozhodla rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá. Manželstvo je často definované výlučne z hľadiska opačného pohlavia, a to i v členských štátoch, ktoré tieto partnerstvá uznávajú, v dôsledku čoho sú registrovaní partneri v cezhraničných situáciách vystavení právnej neistote, najmä ak ide o deti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže poslanci nemôžu predkladať pozmeňujúce návrhy mimo rozsahu pôsobnosti prepracovaného znenia, chceli by sme vedieť:

– Prečo Komisia vylúčila registrované partnerstvá z rozsahu pôsobnosti návrhu nariadenia Brusel IIa, a to aj v prípadoch, keď členských štát rozhodného súdu túto právnu formu uznáva?

– Kedy mieni Komisia rozšíriť rozsah pôsobnosti na registrované partnerstvá, aby sa zaručil lepší prístup občanov k spravodlivosti v EÚ a uľahčilo sa vykonávanie článku 47 Charty základných práv EÚ, ktorý zaručuje právo na účinný prostriedok nápravy, ako aj rovnaké zaobchádzanie s osobami?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 6. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia