Postupak : 2018/2666(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000031/2018

Podneseni tekstovi :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Rasprave :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 197kWORD 20k
20. ožujka 2018.
O-000031/2018/rév.1
Pitanje za usmeni odgovor O-000031/2018/rév.1
upućeno Komisiji
članak 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, u ime Kluba PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, u ime Kluba ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, u ime Kluba Verts/ALE

 Predmet: Zaštita djece migranata
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Prema posljednjim brojkama UNHCR-a, 2017. je u Grčku, Italiju, Španjolsku i Bugarsku stiglo 32 039 djece. Od njih, 46 % djece bilo je bez pratnje ili razdvojeno od obitelji. Godinu dana nakon Komunikacije Komisije od 12. travnja 2017.(1) o zaštiti djece migranata države se članice još uvijek suočavaju s izazovima u provedbi u njoj sadržanih preporuka.

U Povelji o temeljnim pravima Europske unije i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta zahtijeva se da primarni cilj svakog djelovanja koje se odnosi na djecu mora biti zaštita onoga što je u najboljem interesu djeteta.

1. Provedba preporuka – kako Komisija ocjenjuje trenutačno stanje provedbe preporuka iz Komunikacije o zaštiti djece migranata u državama članicama? Koje država članice prati Komisija? Koje sljedeće korake Komisija namjerava poduzeti kako bi pružila podršku državama članicama u provedbi Komunikacije, uključujući preporuke o korištenju sredstava EU-a, kako bi posebice osigurala da je za djecu bez pratnje i za obitelji s djecom dostupan dovoljan broj skloništa, da su na žarišnim točkama prisutni službenici za zaštitu prava djece, da djeca imaju pravovremen pristup zdravstvenoj skrbi, psihološkoj podršci i obrazovanju te da spajanje obitelji bude učinkovitije?

2. Skrbništvo – s obzirom na dugotrajne postupke imenovanja skrbnika za djecu bez pratnje, kako Komisija ocjenjuje mjere koje su uvele države članice kako bi osigurale da se svoj djeci dodijeli skrbnik ili privremeni skrbnik nakon dolaska? Što će Komisija učiniti da potakne države članice na pružanje obuke za skrbnike i ubrzavanje postupka njihova imenovanja?

3. Zadržavanje – s obzirom na trenutačan nedostatak zamjenskih aranžmana za skrb o djeci bez pratnje i obitelji s djecom, koje će korake poduzeti Komisija da podrži države članice u pružanju alternativa za zadržavanje? Ako u državama članicama EU-a bude još slučajeva dugotrajnog zadržavanja djece migranata i njihovih obitelji, hoće li Komisija pokrenuti postupke radi utvrđivanja povrede protiv država članica koje ne jamče temeljna prava djece u kontekstu migracija?

4. Pristup obrazovanju – što Komisija poduzima kako bi osigurala da države članice EU-a poštuju trenutačnu obvezu da se u roku od tri mjeseca djeca tražitelji azila integriraju u školski sustav?

(1) COM(2017)0211.

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 27. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti