Menetlus : 2018/2722(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000032/2018

Esitatud tekstid :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Arutelud :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 17k
21. märts 2018
O-000032/2018
Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000032/2018
komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 130b
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

 Teema: Põhjalikum arupärimine - VP/HR - ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides
 Vastus täiskogul 

Viimasel ajal on avalikkuse ette jõudnud mitmed rahvusvahelistes abiorganisatsioonides aset leidnud seksuaalvägivalla ja väärkäitumise juhtumid. Need hõlmavad Süüria pagulaste seksuaalset ärakasutamist ÜRO ja tuntud rahvusvaheliste organisatsioonide antava abi kohaletoimetajate poolt.

Mitmed riigid, sh Madalmaad ja Ühendkuningriik, on teatanud, et alustavad uurimist oma nendele ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele antava rahastuse osas ning kavatsevad võtta meetmeid, et vältida sarnaste olukordade tekkimist edaspidi. Oma välisrahastamisvahendite ja demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu annab ELi miljardeid eurosid abi kolmandatele riikidele, muu hulgas ka rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

1. Kas asepresident ja kõrge esindaja kavatseb nõuda põhjaliku uurimise korraldamist, et teha kindlaks, kas EL on otseselt või kaudselt rahastanud organisatsioone, kus on tuvastatud seksuaalseid kuritarvitamisi?

2. Milline on asepresidendi ja kõrge esindaja vastus hiljuti avalikkuse ette jõudnud kuritarvitamiste juhtumitele? Kas selleks, et võidelda seksuaalse väärkäitumisega rahvusvahelistes abiorganisatsioonides ja seda vältida, oleks põhjust koostada ELi välisrahastamisvahendite kasutamise suunised, millega muudetakse rahastamise rangeks eeltingimuseks toetusesaajate kinnipidamine põhimõtetest, järelevalve, suuniste järgimine, vastutus ja regulaarne aruandekohustus selles küsimuses?

3. Kas asepresident ja kõrge esindaja kavatseb kaaluda koostööd liikmesriikidega nagu Madalmaad, et luua kolmandates riikides, sh kriisitsoonides, kontaktpunktid kuritarvitamiste ohvritele?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika