Parlamenti kérdés - O-000032/2018Parlamenti kérdés
O-000032/2018

  Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

  Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: O-000032/2018
  a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő)
  az eljárási szabályzat 130b. cikke
  Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

  Eljárás : 2018/2722(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000032/2018
  Előterjesztett szövegek :
  O-000032/2018 (B8-0020/2018)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Az utóbbi időben számos, nemzetközi segélyszervezetekben elkövetett szexuális zaklatási és visszaélési eset került napvilágra. Ezek közé tartozik többek között a szíriai menekültek szexuális kizsákmányolása az ENSZ nevében támogatást nyújtó személyek és jól ismert nemzetközi szervezetek által.

  Több ország, köztük Hollandia és az Egyesült Királyság is, bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak az általuk az említett és egyéb szervezetek számára nyújtott finanszírozás kapcsán, és hogy a jövőbeli hasonló helyzetek megelőzésére irányuló intézkedéseket szándékoznak hozni. A külső finanszírozási eszközök és az Európai Fejlesztési Alap révén az EU több milliárd eurónyi támogatást nyújt harmadik országok számára többféle csatornán, többek között nemzetközi szervezeteken keresztül.

  1. Elrendeli-e a főképviselő/alelnök alapos vizsgálat indítását annak felderítésére, hogy az uniós forrásokat közvetlenül vagy közvetetten felhasználták-e olyan szervezetek finanszírozására, ahol szexuális zaklatási esetet tártak fel?

  2. Mi a főképviselő/alelnök válasza a közelmúltban napvilágra került zaklatási esetekre? A nemzetközi segélyszervezeteken belüli szexuális visszaélések elleni küzdelem és megelőzés érdekében van-e lehetőség arra, hogy az EU külső pénzügyi eszközeinek keretében olyan iránymutatásokat alakítsanak ki, amelyek a finanszírozást szigorúan ahhoz a feltételhez kötik, hogy a kedvezményezetteknek tiszteletben kell tartaniuk az alapelveket, és teljesíteniük kell a felügyelettel, iránymutatásokkal, elszámoltathatósággal és a rendszeres jelentéstétellel kapcsolatos kötelességeiket?

  3. Fontolóra veszi-e a főképviselő/alelnök, hogy a tagállamokkal, például Hollandiával együttműködve a harmadik országokban – többek között a válságövezetekben – kapcsolattartási pontokat hoz létre a zaklatás áldozatai számára?

  Utolsó frissítés: 2018. április 9.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat