Procedure : 2018/2722(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000032/2018

Ingediende teksten :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Debatten :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 17k
21 maart 2018
O-000032/2018
Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000032/2018
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 ter van het Reglement
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

 Betreft: Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties
 Antwoord plenaire 

Onlangs zijn diverse gevallen van seksueel misbruik en wangedrag binnen internationale hulporganisaties aan het licht gekomen. Hiertoe behoren de seksuele uitbuiting van Syrische vluchtelingen door degenen die hulp verlenen namens de VN en andere bekende internationale organisaties.

Een aantal landen, met inbegrip van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, hebben aangekondigd onderzoeken te zullen instellen naar de financiering die zij aan deze en andere internationale organisaties verlenen, en voornemens te zijn maatregelen te nemen om soortelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Via haar externe financieringsinstrumenten en het Europees Ontwikkelingsfonds besteedt de EU miljarden euro aan bijstand aan derde landen, onder andere middels internationale organisaties.

1. Gaat de VV/HV een gedegen onderzoek instellen om vast te stellen of EU-middelen zijn gebruikt voor de directe of indirecte financiering van de organisaties waar seksueel misbruik is vastgesteld?

2. Hoe reageert de VV/HV op de gevallen van misbruik die onlangs aan het licht zijn gekomen? Is er, ter bestrijding en voorkoming van seksueel wangedrag binnen internationale hulporganisaties, ruimte voor richtsnoeren in het kader van de externe financieringsinstrumenten van de EU waarmee financiering strikt afhankelijk kan worden gemaakt van de naleving van beginselen, toezicht, richtsnoeren, rekenschap en regelmatige verslaglegging door begunstigden in deze kwestie?

3. Overweegt de VV/HV met lidstaten, zoals Nederland, samen te werken bij het opzetten van contactpunten in derde landen, met inbegrip van crisisgebieden, voor slachtoffers van misbruik?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 9 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid