Procedură : 2018/2722(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000032/2018

Texte depuse :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Dezbateri :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 17k
21 martie 2018
O-000032/2018
Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere O-000032/2018
adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

 Subiect: Interpelare majoră - VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare
 Răspuns în plen 

Recent, au ieșit la iveală diverse cazuri de abuzuri sexuale și de comportamente sexuale neadecvate în cadrul organizațiilor umanitare internaționale. Acestea includ exploatarea sexuală a refugiaților sirieni de către cei care oferă ajutor în numele ONU și al unor organizații internaționale bine-cunoscute.

Mai multe țări, printre care Țările de Jos și Regatul Unit, au anunțat că vor demara investigații legate de finanțările pe care le acordă acestor organizații internaționale și altora similare și că intenționează să ia măsuri pentru a împiedica producerea unor situații similare în viitor. În cadrul instrumentelor sale de finanțare externă și al Fondului european de dezvoltare, UE oferă asistență în valoare de miliarde de euro țărilor terțe, prin intermediul organizațiilor internaționale sau prin alte canale.

1. Intenționează VP/ÎR să solicite o anchetă minuțioasă pentru a stabili dacă fondurile UE au finanțat, în mod direct sau indirect, organizațiile în cadrul cărora s-a stabilit că au avut loc abuzuri sexuale?

2. Care este reacția VP/ÎR la cazurile de abuz care au ieșit recent la iveală? Pentru a combate și preveni comportamentele sexuale neadecvate în cadrul organizațiilor umanitare internaționale, este posibil să se instaureze în cadrul instrumentelor de finanțare externă ale UE orientări care să prevadă acordarea de finanțare doar în cazul în care beneficiarii respectă cu strictețe principiile, controalele, orientările și obligația de a-și asuma responsabilitatea și de a prezenta rapoarte regulate în acest domeniu?

3. Intenționează VP/ÎR să colaboreze cu state membre cum ar fi Țările de Jos pentru a crea puncte de contact în țările terțe, inclusiv în zonele de criză, pentru victimele abuzurilor?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 9 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate