Postup : 2018/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000032/2018

Predkladané texty :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Rozpravy :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 199kWORD 17k
21. marca 2018
O-000032/2018
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000032/2018
Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)
článok 130b rokovacieho poriadku
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

 Vec: Väčšia interpelácia - VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc
 Odpoveď v pléne 

Nedávno bolo odhalených niekoľko prípadov sexuálneho zneužívania a nevhodného správania v medzinárodných organizáciách poskytujúcich pomoc. K týmto prípadom patrí sexuálne vykorisťovanie sýrskych utečencov zo strany tých, ktorí poskytovali pomoc v mene OSN, a známych medzinárodných organizácií.

Niektoré krajiny, napríklad Holandsko a Spojené kráľovstvo, oznámili vyšetrovanie týkajúce sa financovania, ktoré poskytujú týmto a ďalším medzinárodným organizáciám, a úmysel prijať opatrenia, ktoré by zabránili podobným situáciám v budúcnosti. EÚ poskytuje prostredníctvom svojich nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti a Európskeho rozvojového fondu miliardy eur na pomoc tretím krajinám, okrem iného aj cestou medzinárodných organizácií.

1. Nariadi PK/VP dôkladné vyšetrovanie s cieľom zistiť, či sa finančnými prostriedkami EÚ priamo alebo nepriamo financovali organizácie, v ktorých bolo odhalené sexuálne zneužívanie?

2. Ako bude PK/VP reagovať na prípady zneužívania, ktoré boli nedávno odhalené? Existuje – v záujme boja proti nevhodnému sexuálnemu správaniu a jeho predchádzania v medzinárodných organizáciách poskytujúcich pomoc – možnosť vypracovať v rámci nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti usmernenia, ktoré by financovanie dôsledne podmieňovali dodržiavaním zásad, dohľadu, usmernení, zodpovednosti a pravidelného podávania správ zo strany príjemcov o tejto otázke?

3. Bude PK/VP uvažovať o spolupráci s členskými štátmi, ako je Holandsko, pri zriaďovaní kontaktných miest pre obete zneužívania v tretích krajinách vrátane krízových oblastí?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 9. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia