Parlamentarno vprašanje - O-000032/2018Parlamentarno vprašanje
O-000032/2018

Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo O-000032/2018
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 130b poslovnika
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

Postopek : 2018/2722(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000032/2018
Predložena besedila :
O-000032/2018 (B8-0020/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Nedavno so prišli na dan različni primeri spolne zlorabe in kršitev v okviru mednarodnih organizacij za pomoč, ki vključujejo spolno izkoriščanje sirskih beguncev s strani oseb, ki nudijo pomoč v imenu OZN in znanih mednarodnih organizacij.

Več držav, med njimi Nizozemska in Združeno kraljestvo, je javno razglasilo, da so uvedle preiskave svojega financiranja teh in drugih mednarodnih organizacij in da nameravajo sprejeti ukrepe za preprečevanje podobnih primerov v prihodnosti. EU prek svojih zunanjih finančnih instrumentov ter Evropskega razvojnega sklada daje pomoč tretjim državam v višini več milijard EUR, poleg drugih poti pa za to uporablja tudi mednarodne organizacije.

1. Ali bo podpredsednica/visoka predstavnica uvedla temeljito preiskavo, da se ugotovi, ali se s sredstvi EU neposredno ali posredno financirajo organizacije, v katerih je bila ugotovljena spolna zloraba?

2. Kakšen je odziv podpredsednice/visoke predstavnice na primere zlorabe, ki so nedavno prišli na dan? Ali je v interesu boja proti neprimernemu spolnemu vedenju v mednarodnih organizacijah za pomoč in njihovega preprečevanja v zunanjih finančnih instrumentih EU prostor za smernice, s katerimi bi postalo financiranje strogo pogojeno s spoštovanjem načel, nadzora, smernic, odgovornosti in rednega poročanja upravičencev o tem vprašanju?

3. Ali bo podpredsednica/visoka predstavnica preučila možnost sodelovanja z državami članicami, kot je Nizozemska, pri vzpostavljanju kontaktnih točk za žrtve zlorab v tretjih državah, tudi na kriznih območjih?

Zadnja posodobitev: 28. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov