Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
22. marts 2018
O-000035/2018

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000035/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Lívia Járóka

for PPE-Gruppen


  Om:  Gennemførelse og opfølgning af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration

EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (EU FNRIS) blev vedtaget i 2011 og løber indtil 2020. På trods af tildelingen af midler til projekter og de forskellige organisationer, der arbejder inden for dette område, vil de fleste gængse programmer, herunder dem, der er omfattet af strukturfondene, ikke være nået ud til de dårligst stillede. Romaernes situation er derfor ikke blevet væsentligt bedre. Dette skyldes hovedsagelig manglen på helhedsorienterede, omfattende, veltilrettelagt, gennemsigtige, effektive og overvågede projekter, samt et strukturelt romahad.

1.  Hvad er de største resultater af de vedtagne strategier, og hvad har været de største udfordringer?

2.  Hvordan agter Kommissionen at gennemføre et solidt, kvalitetsfokuseret og styrket tilsyn med gennemførelsen af integrationsstategierne for romaer på EU-plan og på nationalt plan inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje, bolig og med hensyn til bekæmpelse af forskelsbehandling? Hvilke konkrete foranstaltninger og målrettede tiltag vil Kommissionen sætte i værk for at bekæmpe romahad, afskaffe segregation, tackle de mange former for forskelsbehandling, som romakvinder udsættes for, udjævne forskellene i arbejdsløshed mellem romaer og samfundet generelt samt bekæmpe børnedødeligheden blandt romabørn og den ulovlige fjernelse af romabørn fra deres forældre for at anbringe dem i statslige plejeinstitutioner?

3.  Hvad er planerne for EU's FNRIS i tiden efter 2020? Hvad er prioriteterne på EU-plan og nationalt plan? Er der planer om at medtage digitale værktøjer, f.eks. i klagemekanismer og med henblik på at fremme uddannelse?

Indgivet: 22.3.2018

Videresendt: 26.3.2018

Besvarelsesfrist: 2.4.2018

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik