Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 19k
22. märts 2018
O-000035/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000035/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Lívia Járóka

fraktsiooni PPE nimel


  Teema:  Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamine ja järelmeetmed

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistik võeti vastu 2011. aastal ja see kehtib kuni 2020. aastani. Hoolimata vahendite eraldamisest projektidele ja selles valdkonnas tegutsevate eri organisatsioonide püüdlustest ei ole enamik põhiprogramme, sealhulgas struktuurifondidest rahastatud programmid, suutnud jõuda kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimesteni. Seetõttu ei ole romade olukord oluliselt paranenud. Selle põhjuseks on peamiselt terviklike, põhjalike, hästi kavandatud, läbipaistvate, tõhusate ja kontrollitavate projektide puudumine ning struktuurne romavastasus.

1.  Millised on olnud vastuvõetud integratsioonistrateegiate suurimad saavutused ja katsumused?

2.  Kuidas kavatsete saavutada kindla, kvaliteedile suunatud ja tugevdatud järelevalve integratsioonistrateegiate rakendamise üle ELi ja riiklikul tasandil hariduse, tööhõive, tervishoiu, eluaseme ja diskrimineerimise valdkonnas? Millised on teie konkreetsed sammud ja sihipärased meetmed, et võidelda romavastasuse vastu, kõrvaldada segregatsioon, võidelda roma naiste mitmekordse diskrimineerimise vastu, kaotada töötuse määra erinevused ühiskonna põhiosa ja romade vahel ning võidelda roma laste suremuse ja selle vastu, et roma lapsed eraldatakse ebaseaduslikult nende vanematest ning pannakse riiklikusse hoolekandeasutusse?

3.  Millised on kavad romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku suhtes pärast 2020. aastat? Millised on prioriteedid ELi ja liikmesriikide tasandil? Kas on kavas lisada digitaalseid vahendeid, nt seoses kaebuste esitamise mehhanismide ja hariduse edendamisega?

Esitatud: 22.3.2018

Edastatud: 26.3.2018

Vastuse tähtaeg: 2.4.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 27. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika