Întrebări parlamentare
PDF 185kWORD 19k
22 martie 2018
O-000035/2018

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000035/2018

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Lívia Járóka

în numele Grupului PPE


  Subiect:  Punerea în practică și monitorizarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (CSNIR al UE) a fost adoptat în 2011 și urmează să se desfășoare până în 2020. În pofida fondurilor alocate pentru proiecte și a eforturilor depuse de diverse organizații care își desfășoară activitatea în acest domeniu, majoritatea programelor generale, inclusiv cele finanțate de fondurile structurale, nu au ajutat grupurile cele mai dezavantajate. Situația romilor nu s-a îmbunătățit, așadar, semnificativ. Acest lucru se datorează în principal faptului că nu există proiecte holistice, cuprinzătoare, bine concepute, transparente, eficiente și monitorizate, precum și atitudinilor discriminatorii profund înrădăcinate față de romi.

1.  Care au fost cele mai importante realizări ale strategiilor de integrare adoptate și cele mai mari dificultăți cu care s-au confruntat acestea?

2.  Cum intenționați să asigurați o monitorizare solidă, îmbunătățită și axată pe calitate a punerii în practică a strategiilor de integrare la nivelul UE și la nivel național în domeniile educației, ocupării forței de muncă, sănătății, locuințelor și în materie de combatere a discriminării? Ce măsuri concrete și acțiuni focalizate veți întreprinde pentru a combate atitudinile discriminatorii față de romi, a elimina segregarea, a combate multiplele forme de discriminare cu care se confruntă femeile rome, a elimina decalajele în materie de ocupare a forței de muncă existente între populația generală și populația romă și pentru a combate mortalitatea infantilă în rândul romilor și separarea ilegală a copiilor romi de părinții lor și plasarea lor în îngrijirea statului?

3.  Ce se preconizează după 2020, când expiră CSNIR al UE? Care sunt prioritățile la nivelul UE și la nivel național? Se preconizează includerea instrumentelor digitale, de exemplu pentru mecanismele de reclamații și pentru facilitarea educației?

Depunere: 22.3.2018

Trimisă: 26.3.2018

Termen pentru răspuns: 2.4.2018

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 27 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate