Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 19k
22. marca 2018
O-000035/2018

Otázka na ústne zodpovedanie O-000035/2018

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Lívia Járóka

v mene skupiny PPE


  Vec:  Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov bol prijatý v roku 2011 a platí do roku 2020. Napriek prideleniu finančných prostriedkov na projekty a úsiliu rôznych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, väčšina hlavných programov vrátane tých, ktoré sú pokryté štrukturálnymi fondmi, nedokázala dosiahnuť na najviac znevýhodnené osoby. Preto sa situácia Rómov podstatne nezlepšila. Je to najmä z dôvodu nedostatku holistických, komplexných, dobre navrhnutých, transparentných, účinných a monitorovaných projektov, ako aj z dôvodu štrukturálneho protirómskeho zmýšľania.

1.  Aké boli najväčšie úspechy a výzvy prijatých stratégií integrácie?

2.  Ako chcete dosiahnuť spoľahlivé, na kvalitu zamerané a posilnené monitorovanie vykonávania stratégií integrácie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti, bývania a diskriminácie? Aké konkrétne kroky a cielené opatrenia podniknete s cieľom bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu, odstrániť segregáciu, bojovať proti viacnásobnej diskriminácii, ktorej sú vystavené rómske ženy, odstrániť rozdiely v nezamestnanosti medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou a bojovať proti detskej úmrtnosti a nezákonnému odnímaniu rómskych detí od rodičov a ich umiestňovaniu do štátnej starostlivosti?

3.  Aké sú plány týkajúce sa rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov po roku 2020? Aké sú priority na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni? Existuje plán na začlenenie digitálnych nástrojov, napríklad v súvislosti s mechanizmami podávania sťažností a uľahčovaním vzdelávania?

Predložené: 22.3.2018

Postúpené: 26.3.2018

Termín na zodpovedanie: 2.4.2018

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia