Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 19k
22 mars 2018
O-000035/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000035/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Lívia Járóka

för PPE-gruppen


  Angående:  Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer

EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer antogs 2011 och pågår fram till 2020. Trots tilldelningen av medel till projekt och insatser av olika organisationer som arbetar inom detta område har de flesta allmänna program, däribland de som omfattas av strukturfonderna, misslyckats med att nå ut till de mest utsatta. Därför har romernas situation inte förbättrats märkbart. Detta beror främst på bristen på övergripande, omfattande, väl utformade, transparenta, effektiva och övervakade projekt samt en strukturell antiziganism.

1.  Vilka har varit de antagna integrationsstrategiernas största framgångar och utmaningar?

2.  Hur tänker kommissionen genomföra en hållfast kvalitetsinriktad och förstärkt övervakning av genomförandet av integrationsstrategin på både EU-nivå och nationell nivå inom området för utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård, bostäder och diskriminering? Vilka konkreta steg och riktade åtgärder kommer kommissionen att vidta för att bekämpa antiziganism, undanröja segregering, bekämpa olika former av diskriminering av romska kvinnor, överbrygga arbetslöshetsklyftan mellan majoritetssamhället och romerna samt bekämpa barnadödligheten hos romerna och företeelsen att olagligen skilja romska barn från deras föräldrar och placera dem i statlig vård?

3.  Vilka är planerna för EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer efter 2020? Vilka är prioriteringarna på EU-nivå och nationell nivå? Finns det planer på att införa digitala verktyg, t.ex. mekanismer för klagomål, och främja utbildning?

Ingiven: 22.3.2018

Vidarebefordrad: 26.3.2018

Sista svarsdag: 2.4.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy