Parlamentní otázka - O-000040/2018Parlamentní otázka
O-000040/2018

Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000040/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2017/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000040/2018
Předložené texty :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Nařízení o kosmetických přípravcích stanovuje podmínky pro uvádění kosmetických přípravků a přísad na trh EU a usiluje o vytvoření vnitřního trhu s kosmetickými přípravky a zároveň o zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví (nařízení (ES) č. 1223/2009). Testování konečných kosmetických přípravků na zvířatech je v EU zakázáno od září 2004 a zákaz testování kosmetických přísad na zvířatech platí od března 2009 („zákaz testování“). Zákaz uvádění na trh konečných kosmetických výrobků a kosmetických přísad, které byly testovány na zvířatech, začal platit v plném rozsahu v březnu 2013 bez ohledu na to, zda byly k dispozici alternativní testy („zákaz uvádění na trh“). Tyto významné zákazy jsou důkazem vedoucí pozice EU v oblasti ochrany zvířat a také jejího odhodlání skoncovat s testováním na zvířatech. Kromě toho mají tyto zákazy také velmi kladné důsledky a v Evropě nyní existuje prosperující a inovativní odvětví kosmetických přípravků. Výzkum alternativních metod dosáhl vynikajících výsledků. EU především prokázala, že postupný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech je možný. Testování na zvířatech pro kosmetické účely se již nemůže dále ospravedlňovat, a mělo by se proto postupně zakázat v celosvětovém měřítku. Okolo 80 % zemí světa nicméně stále umožňuje testování na zvířatech a obchodování s kosmetickými přípravky testovanými na zvířatech, a to navzdory významným legislativním pokrokům v různých částech světa.

V této souvislosti bychom uvítali, kdyby Rada odpověděla na tyto otázky:

1. Jakým způsobem Rada vyhodnocuje současný celosvětový dopad zákazu EU provádět testování na zvířatech v souvislosti s kosmetickými přípravky a jakým způsobem ho třetí země přijímají?

2. Jakým způsobem Rada zajistí, že veškeré kosmetické přípravky uváděné na trh EU nebyly nikdy testovány na zvířatech v některé třetí zemi?

3. Podnikne Rada rozhodné kroky a podaří se jí prosadit mezinárodní dohodu, díky které by – na základě modelu nařízení EU o kosmetických přípravcích – bylo dosaženo definitivního a celosvětového skoncování s testováním na zvířatech v souvislosti s kosmetickými přípravky?

4. Jakým způsobem bude Rada prosazovat celosvětový zákaz testování na zvířatech v souvislosti s kosmetickými přípravky v OSN?

5. Jakým způsobem Rada zajistí, že prosazování celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech není v rozporu s obchodními dohodami a pravidly WTO?

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí