Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000040/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000040/2018

Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2017/2922(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000040/2018
Indgivne tekster :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kosmetikforordningen fastsætter betingelserne for markedsføring af kosmetiske produkter og ingredienser i EU og sigter mod at skabe et indre marked for kosmetiske produkter og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed (forordning (EF) nr. 1223/2009). Dyreforsøg med færdige kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser har været forbudt i EU siden henholdsvis september 2004 og marts 2009 ("dyreforsøgsforbuddet"). Forbuddet mod markedsføring af færdige kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser, som er blevet afprøvet på dyr, fik fuld virkning fra marts 2013 og finder anvendelse, uanset om der findes alternative forsøgsmetoder uden brug af dyr ("markedsføringsforbuddet"). Disse skelsættende forbud er et bevis på EU's førerposition på dyrebeskyttelsesområdet og dets engagement i at sætte en stopper for dyreforsøg. Desuden har disse forbud også haft meget positive konsekvenser; Europa har en blomstrende og innovativ kosmetiksektor. Forskningsindsatsen for at finde alternative metoder har opnået imponerende resultater. Først og fremmest har EU's forbud vist, at udfasningen af dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter er mulig. Dyreforsøg med kosmetiske produkter kan ikke længere berettiges og bør derfor udfases på globalt plan. På trods af, at der er sket visse betydningsfulde lovgivningsmæssige fremskridt rundt omkring i verden, tillader ca. 80 % af verdens lande dog stadig dyreforsøg og markedsføring af kosmetiske produkter afprøvet på dyr.

På denne baggrund bedes Rådet besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan vurderer Rådet de nuværende globale virkninger og tredjelandes accept af EU's forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter?

2. Hvordan vil Rådet sikre, at ingen kosmetiske produkter, der bringes i omsætning i EU, er blevet afprøvet på dyr i et tredjeland?

3. Vil Rådet tage håndfaste skridt til at gå i spidsen for en international aftale, der definitivt vil sætte en stopper for dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter på verdensplan, baseret på modellen for EU's kosmetikforordning?

4. Hvordan vil Rådet fremme et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter i FN?

5. Hvordan vil Rådet sikre, at håndhævelsen af et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter ikke strider mod handelsaftaler og WTO's regler?

Seneste opdatering: 13. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik