Διαδικασία : 2017/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000040/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Συζήτηση :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 20k
12 Απριλίου 2018
O-000040/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ο κανονισμός για τα καλλυντικά ορίζει τις προϋποθέσεις για την εμπορία καλλυντικών προϊόντων και συστατικών στην ΕΕ και αποσκοπεί στην επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς καλλυντικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009). Οι δοκιμές σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα και τα καλλυντικά συστατικά έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ από τον Σεπτέμβριο του 2004 και τον Μάρτιο του 2009 αντιστοίχως («απαγόρευση διενέργειας δοκιμών»). Η απαγόρευση της εμπορίας τελικών καλλυντικών προϊόντων και καλλυντικών συστατικών τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Μάρτιο του 2013, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών δοκιμών που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων («απαγόρευση εμπορίας»). Αυτές οι εμβληματικές απαγορεύσεις καταδεικνύουν την ηγετική θέση που κατέχει η ΕΕ στο πεδίο της προστασίας των ζώων και τη δέσμευσή της για την κατάργηση των δοκιμών σε ζώα. Επιπλέον, είχαν και πολύ θετικές συνέπειες: η Ευρώπη διαθέτει έναν ακμάζοντα και καινοτόμο τομέα καλλυντικών. Οι ερευνητικές προσπάθειες για εναλλακτικές μεθόδους έχουν αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πάνω από όλα, η ενωσιακή απαγόρευση έχει δείξει ότι είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά. Δεν δικαιολογούνται πλέον οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν παγκοσμίως. Εντούτοις, παρά κάποιες αξιοσημείωτες νομοθετικές προόδους ανά τον κόσμο, περίπου 80 % των χωρών παγκοσμίως επιτρέπουν ακόμη τις δοκιμές σε ζώα και την εμπορία καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση του Συμβουλίου στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πώς εκτιμά το Συμβούλιο τον τρέχοντα παγκόσμιο αντίκτυπο και την αποδοχή από τρίτες χώρες της ενωσιακής απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά;

2. Πώς θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι όλα τα καλλυντικά που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα σε τρίτη χώρα;

3. Προτίθεται το Συμβούλιο να λάβει αποφασιστικά μέτρα, ούτως ώστε να ηγηθεί μιας διεθνούς συμφωνίας για την οριστική κατάργηση παγκοσμίως των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, με βάση το πρότυπο του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά;

4. Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να προωθήσει, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά;

5. Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η επιβολή μιας καθολικής απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά δεν προσκρούει σε εμπορικές συμφωνίες και στους κανόνες του ΠΟΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου