Parlamentin kysymys - O-000040/2018Parlamentin kysymys
O-000040/2018

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto

Suullisesti vastattava kysymys O-000040/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000040/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kosmetiikka-asetuksessa vahvistetaan ehdot, jotka koskevat kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien kaupan pitämistä EU:ssa. Asetuksen tarkoituksena on kosmeettisten valmisteiden sisämarkkinoiden aikaansaaminen varmistaen samalla ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu (asetus (EY) N:o 1223/2009). Eläinkokeet ovat olleet kiellettyjä EU:ssa valmiiden kosmeettisten valmisteiden osalta syyskuusta 2004 ja kosmeettisten ainesosien osalta maaliskuusta 2009 (’testauskielto’). Kosmeettisia valmisteita ja niiden ainesosia, jotka on testattu eläinkokeella, koskeva kaupanpitokielto tuli täysimääräisesti voimaan maaliskuussa 2013 riippumatta siitä, onko vaihtoehtoisia eläinkokeettomia testausmenetelmiä käytettävissä (’kaupanpitokielto’). Nämä merkittävät kiellot ovat todiste EU:n johtavasta asemasta eläinsuojelun alalla ja sen sitoumuksesta lopettaa eläinkokeet. Lisäksi niistä on ollut myös hyvin positiivisia seurauksia. Euroopan unionilla on menestyvä ja innovatiivinen kosmetiikkasektori. Vaihtoehtoisia menetelmiä koskevan tutkimuksen avulla on saavutettu vaikuttavia tuloksia. Ennen kaikkea EU:n kielto on osoittanut, että kosmetiikkaa varten tehtävien eläinkokeiden vaiheittainen lopettaminen on mahdollista. Kosmetiikkaa varten tehtäviä eläinkokeita ei voi enää perustella, ja siksi ne olisi asteittain lopetettava maailmanlaajuisesti. Huolimatta joistakin huomattavista lainsäädännöllisistä edistysaskelista ympäri maailmaa noin 80 prosenttia maailman maista kuitenkin edelleen sallii eläinkokeet ja eläinkokein testatun kosmetiikan kaupan pitämisen.

Tässä yhteydessä pyydämme neuvostoa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka neuvosto arvioi EU:n kosmetiikkaa koskevan eläinkoekiellon nykyistä maailmanlaajuista vaikutusta ja sen hyväksyntää kolmansien maiden taholta?

2. Kuinka neuvosto aikoo varmistaa, että mitään EU:n markkinoille saatettua kosmetiikkaa ei ole koskaan testattu eläinkokeilla kolmannessa maassa?

3. Aikooko neuvosto toimia määrätietoisesti edelläkävijänä sellaisen kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla kosmetiikkaa varten tehtävät eläinkokeet lopetetaan maailmanlaajuisesti, EU:n kosmetiikka-asetuksen mallin mukaan?

4. Kuinka neuvosto aikoo edistää kosmetiikkaa varten tehtävien eläinkokeiden maailmanlaajuista kieltoa YK:ssa?

5. Kuinka neuvosto varmistaa, että kosmetiikkaa varten tehtävien eläinkokeiden maailmanlaajuinen kielto ei ole ristiriidassa kauppasopimusten ja WTO:n sääntöjen kanssa?

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö