Ceist pharlaiminteach - O-000040/2018Ceist pharlaiminteach
O-000040/2018

Cosc domhanda ar thástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000040/2018
chuig an gComhairle
Rule 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Nós Imeachta : 2017/2922(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000040/2018
Téacsanna arna gcur síos :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Leis an Rialachán maidir le Cosmaidí, leagtar síos na coinníollacha maidir le margaíocht do tháirgí agus do chomhábhair chosmaideacha in AE, agus is é is aidhm leis ná margadh inmheánach do tháirgí cosmaideacha a chur ar bun fad is a áirítear ardleibhéal cosanta ar shláinte an duine (Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009). Tá toirmeasc ar thástáil táirgí cosmaideacha críochnaithe agus comhábhar cosmaideach ar ainmhithe san Aontas Eorpach ó Mheán Fómhair 2004 agus ó Mhárta 2009 faoi seach (‘cosc ar thástáil’). Cuireadh i bhfeidhm go hiomlán an cosc ar mhargaíocht maidir le táirgí cosmaideacha críochnaithe agus comhábhair chosmaideacha a ndearnadh iad a thástáil ar ainmhithe i Márta 2013, gan beann ar infhaighteacht tástálacha malartacha nach ndearnadh ar ainmhithe (‘cosc ar mhargaíocht’). Is fianaise iad na coisc chinniúnacha sin ar cheannaireacht AE i réimse na cosanta ainmhithe agus ar a thiomantas i dtaca le deireadh a chur le tástáil ar ainmhithe. Lena chois sin, bhí torthaí dearfacha ag na coisc sin chomh maith; tá earnáil chosmaidí rathúil agus nuálach san Eoraip. Rinneadh dul chun cinn maith a bhuí le hiarrachtaí taighde maidir le modhanna malartacha. Thar aon ní eile, léirigh cosc AE gur féidir deireadh a chur de réir a chéile le tástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí. Ní féidir údar cuí a thabhairt do thástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí a thuilleadh agus ba cheart deireadh a chur léi de réir a chéile ar fud an domhain. In ainneoin roinnt dul chun cinn suntasach atá déanta ó thaobh na reachtaíochta de timpeall an domhain, áfach, tá tástáil ar ainmhithe agus margaíocht cosmaidí arna dtástáil ar ainmhithe fós ceadaithe in thart ar 80% de thíortha an domhain.

Sa chomhthéacs sin, chuirfimis fáilte roimh fhreagraí ón gComhairle ar na ceisteanna seo a leanas:

1. Conas a dhéanann an Chomhairle measúnú ar an tionchar domhanda reatha a bhaineann le cosc AE ar thástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí agus ar a inghlacthacht ag tríú tíortha?

2. Conas a áiritheoidh an Chomhairle nach ndearnadh aon chosmaidí a chuirtear ar mhargadh AE a thástáil ar ainmhithe riamh i dtríú tír?

3. An nglacfaidh an Chomhairle gníomhaíocht chinntitheach chun go mbeidh sí ar thús cadhnaíochta i gcomhaontú idirnáisiúnta a chuirfidh deireadh críochnaitheach le cosmaidí a thástáil ar ainmhithe ar fud an domhain, bunaithe ar mhúnla Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le Cosmaidí?

4. Conas a dhéanfaidh an Chomhairle cosc domhanda ar thástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí a chur chun cinn ag na Náisiúin Aontaithe?

5. Conas a áiritheoidh an Chomhairle nach gcothóidh forfheidhmiú coisc dhomhanda ar thástáil ar ainmhithe i gcomhair cosmaidí coinbhleacht idir comhaontuithe trádála agus rialacha WTO?

An nuashonrú is déanaí: 17 Aibreán 2018
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais