Parlamenti kérdés - O-000040/2018Parlamenti kérdés
O-000040/2018

Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000040/2018
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2922(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000040/2018
Előterjesztett szövegek :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A kozmetikumokról szóló rendelet lefekteti a kozmetikai termékek és összetevők kereskedelmének feltételeit az EU-ban, valamint célul tűzi ki a kozmetikai termékek belső piacának létrehozását, miközben az emberi egészség fokozott védelmét is biztosítja (2009/1223/EK rendelet). A kész kozmetikai termékek és a kozmetikai összetevők állatokon való tesztelése 2004 szeptemberétől, illetve 2009 márciusától kezdve tilos az EU-ban („kísérleti tilalom”). Az állatokon tesztelt kész kozmetikai termékek és kozmetikai összetevők kereskedelmének tilalma 2013 márciusától teljes körűen alkalmazandó, függetlenül attól, hogy léteznek-e alternatív, nem állatokon végzett tesztek („kereskedelmi tilalom”). Ezek a mérföldkövet jelentő tilalmak bizonyítják az EU vezető szerepét az állatvédelem területén és elkötelezettségét az állatkísérletek megszüntetése mellett. Ezenkívül nagyon pozitív következményei vannak, hiszen Európa kozmetikai ágazata sikeres és fejlődőképes. Az alternatív módszereket kereső kutatások lenyűgöző eredményeket értek el. Mindezeken túl az uniós tilalom bebizonyította, hogy lehetséges a kozmetikai célú állatkísérletek fokozatos kivezetése. A kozmetikai célú állatkísérletek a továbbiakban nem indokoltak, ezért világszerte fokozatosan ki kell vezetni azokat. Azonban eltekintve néhány jelentős jogalkotási előrelépéstől a világ egyes részein, a világ országainak körülbelül 80%-a még mindig engedélyezi az állatkísérleteket és az állatokon tesztelt kozmetikumok kereskedelmét.

Ebben az összefüggésben a következő kérdésekre szeretnénk választ kapni a Tanácstól:

1. Hogyan értékeli a Tanács a kozmetikai célú állatkísérletek európai uniós tilalmának globális hatásait és harmadik országok általi elfogadottságát?

2. Hogyan fogja a Tanács biztosítani, hogy az EU piacára kerülő egyetlen kozmetikumot se teszteljenek soha állatokon harmadik országokban?

3. Tesz-e a Tanács határozott intézkedéseket annak érdekében, hogy élen járjon a kozmetikai célú állatkísérletek végleges globális betiltására irányuló nemzetközi egyezmény létrehozásában, az Unió kozmetikumokról szóló rendeletének mintájára?

4. Hogyan fogja a Tanács előmozdítani a kozmetikai célú állatkísérletek tilalmának ügyét az ENSZ-ben?

5. Hogyan fogja a Tanács biztosítani, hogy a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmának végrehajtása ne ütközzön a kereskedelmi megállapodásokba és a WTO-szabályokba?

Utolsó frissítés: 2018. április 13.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat