Parlamento klausimas - O-000040/2018Parlamento klausimas
O-000040/2018

Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000040/2018
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2922(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000040/2018
Pateikti tekstai :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Kosmetikos gaminių reglamentu nustatomos prekybos kosmetikos gaminiais ir sudėtinėmis dalimis ES sąlygos ir juo siekiama sukurti kosmetikos gaminių vidaus rinką bei užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį (Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009). Gatavus kosmetikos gaminius ir kosmetikos sudėtines dalis tirti atliekant bandymus su gyvūnais ES draudžiama atitinkamai nuo 2004 m. rugsėjo mėn. ir 2009 m. kovo mėn. („bandymų draudimas“). Prekybos gatavais kosmetikos gaminiais ir kosmetikos sudėtinėmis dalimis, tirtais atliekant bandymus su gyvūnais, draudimas visiškai įsigaliojo 2013 m. kovo mėn., nepriklausomai nuo to, ar gali būti atliekami alternatyvūs bandymai, kuriuose nenaudojami gyvūnai („prekybos draudimas“). Šie draudimai yra svarbūs ES lyderystės gyvūnų apsaugos srityje ir jos įsipareigojimo panaikinti bandymus su gyvūnais įrodymai. Be to, jie taip pat turėjo labai teigiamą poveikį; Europos kosmetikos sektorius klesti ir yra inovatyvus. Mokslinių tyrimų srityje ieškant alternatyvių metodų buvo pasiekta įspūdingų rezultatų. O svarbiausia – ES draudimas parodė, kad laipsniškas bandymų su gyvūnais kosmetikos srityje panaikinimas yra įmanomas. Kosmetikos srities bandymų su gyvūnais nebegalima pateisinti ir todėl jie turėtų būti panaikinti visame pasaulyje. Vis dėlto, nepaisant visame pasaulyje padarytos svarbios pažangos teisėkūros srityje, apie 80 proc. pasaulio šalių vis dar leidžiama atlikti bandymus su gyvūnais ir prekiauti kosmetikos produktais, kurie buvo išbandyti naudojant gyvūnus.

Atsižvelgiant į tai, norėtume gauti Tarybos atsakymus į šiuos klausimus:

1. Kaip Taryba vertina dabartinį pasaulinį ES draudimo atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje poveikį ir tai, kaip šį draudimą priima trečiosios šalys?

2. Kaip Taryba užtikrins, kad visi ES rinkai pateikti kosmetikos gaminiai niekada nebuvo išbandyti panaudojant gyvūnus trečiosiose šalyse?

3. Ar Taryba imsis ryžtingų veiksmų, kad, remiantis ES Kosmetikos gaminių reglamento modeliu, būtų inicijuotas tarptautinis susitarimas, kuriuo visame pasaulyje galutinai būtų panaikinti bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje?

4. Kaip Taryba Jungtinėse Tautose propaguos visuotinį draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje?

5. Kaip Taryba užtikrins, kad visuotinio draudimo atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje vykdymas neprieštarautų prekybos susitarimams ir PPO taisyklėms?

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika