Pytanie poselskie - O-000040/2018Pytanie poselskie
O-000040/2018

Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000040/2018
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2017/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000040/2018
Teksty złożone :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych określa warunki obrotu produktami kosmetycznymi i ich składnikami w UE i ma stworzyć rynek wewnętrzny produktów kosmetycznych, gwarantując równocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009). Testowanie na zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetycznych jest zakazane w UE odpowiednio od września 2004 r. i marca 2009 r. („zakaz przeprowadzania testów”). Zakaz wprowadzania do obrotu gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetycznych testowanych na zwierzętach zaczął w pełni obowiązywać w marcu 2013 r., bez względu na dostępność alternatywnych metod testowania bez wykorzystywania zwierząt („zakaz wprowadzania do obrotu”). Te przełomowe zakazy świadczą o wiodącej roli UE w dziedzinie ochrony zwierząt i jej zaangażowaniu na rzecz zaprzestania testów na zwierzętach. Ponadto konsekwencje wynikające z wprowadzenia tych zakazów były również bardzo pozytywne – Europa posiada prężny i innowacyjny sektor kosmetyków. W pracach badawczych nad metodami alternatywnymi osiągnięto imponujące wyniki. Zakaz wprowadzony przez UE pokazał przede wszystkim, że stopniowe odchodzenie od testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach jest możliwe. Testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach straciło swoje uzasadnienie, dlatego należy się z niego stopniowo wycofywać na całym świecie. Niemniej jednak mimo pewnych istotnych postępów legislacyjnych w wymiarze globalnym około 80 % krajów na świecie nadal zezwala na przeprowadzanie testów na zwierzętach i wprowadzanie do obrotu kosmetyków testowanych na zwierzętach.

W tym kontekście prosimy Radę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak Rada ocenia obecne globalne skutki unijnego zakazu testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach i jego akceptację w państwach trzecich?

2. W jaki sposób Rada zamierza dopilnować, by żadne produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu na rynku UE nie były nigdy testowane na zwierzętach w państwie trzecim?

3. Czy Rada podejmie zdecydowane działania w celu zainicjowania międzynarodowego porozumienia na wzór unijnego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych, które ostatecznie zakończy na całym świecie testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach?

4. W jaki sposób Rada będzie promować światowy zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach na forum ONZ?

5. W jaki sposób Rada zadba o to, by egzekwowanie światowego zakazu testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach nie stało w sprzeczności z umowami handlowymi i zasadami WTO?

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności